Sörby Gård (grisproduktion)

Faktaruta (grön)

Sörby Gård (griseproduksjon)

EIER

Magnus Jansson

STED

Badelunda Sörby (utenfor Västerås)

PROFIL

Produserer årlig 6000 smågriser, hvorav 5200 ales opp til slakt. Tar som satellittgård til Mycklinge purkering imot 44 purker hver fjerde uke. 850 ha jordbruksareal. Forsøker å holde klimaavtrykket nede gjennom bl.a. egendyrkede erter som fôr i stedet for soya, samt gjennom oppvarming og tørking ved hjelp av egen fliskjel.

BEHOV

Gården henter vann fra egne brønner, med kommunal tilknytning som ekstra sikkerhet. Problemer med fôrfermentering i ledninger og at fôrnedslippene pakker seg.

LØSNING

Med Anolytechs løsning forsvant problemene, noe som har ført til bedre fôrkonvertering, friskere griser og jevnere kull. For driften har det medført tidsbesparelser og færre kjemikalier å håndtere. En positiv bieffekt er at sommervannet på hesteplassene nå holder seg friskt hele tiden. Tidligere ble det grønt etter bare en dag.

Sörby Gård (grisproduktion)

Bedre fôrkonvertering, friskere griser og jevnere kull med Anolytechs desinfeksjon av vann

Griseprodusenten Sörby Gård utenfor Västerås hadde problemer med at fôrfermentering i ledninger påvirket fôrkonverteringen negativt. Svenske Anolytechs miljøvennlige system for desinfeksjon av vann uten skadelige kjemikalier løste problemene.

 

På Sörby Gård utenfor Västerås driver eieren Magnus Jansson griseproduksjon som satellittgård til Mycklinge purkering. Årlig produseres det 6000 smågriser, hvorav 5200 ales opp til slakt.

     Miljøbevisstheten er høy, og Magnus gjør hva han kan for å holde klimaavtrykket nede:

     –  Vi forsøker å produsere alt fôret selv. Dyrker blant annet erter for å kunne bruke så lite soya som mulig.

     Andre utslag av miljøambisjonen er plantørkeren man bygde i 2020 og som, i likhet med resten av gården, varmes opp ved hjelp av egen fliskjel. Magnus har dessuten investert i solcellepaneler i to omganger.

Rent vann gir friskere griser som vokser raskere

Den sirkulære filosofien viser seg også i bruken av desinfeksjonsmidler. Bruken av skadelige kjemikalier har nemlig gått ned, da gårdsproduksjon av Anolytechs hypoklorsyre AnoDes har erstattet all bruk av andre desinfeksjonsmidler.

     Anolytechs løsning har vist seg å fungere så godt at man også har tilsatt AnoDes i fôr og fôrkar. Dermed har de tidligere problemene med fôrfermentering i ledninger og at fôrnedslippene pakker seg, forsvunnet, noe som har ført til bedre fôrkonvertering, friskere griser og jevnere kull.

     – Før vasket vi fôrkarene med høytrykksvasker. Det trenger vi ikke lenger. Dessuten merker vi at det ikke lukter like sterkt mellom utfôringene og at fôrfermenteringer som forårsaket stopp nå og da, ikke lenger er et problem.

Flere fordeler enn gladere griser

For Sörby Gård har samarbeidet med Anolytech gitt flere fordeler utover at grisene er piggere og spiser mer. De vokser raskere, noe som gjør at de blir klare tidligere, og at Sörby Gård dermed får mer tid mellom rundene.

     – Før var det knapt med tid. Vi flyttet griser på fredager, robotvasket i løpet av helgen og gikk over med høytrykksvasker på mandagen før purkene flyttet inn dagen etter. Nå har vi en uke tom- og tørketid før vi starter på neste runde.

Sertifisering bygger troverdighet

Da Anolytech startet virksomheten i 2005, var mange skeptiske til selskapets nye og mer miljøvennlige metode for å desinfisere vann med hypoklorsyre uten skadelige kjemikalier. I dag baner en stadig større miljøbevissthet vei for et teknologisk skifte fra kjemikaliebasert til Anolytechs miljøvennlige desinfeksjon.

     Det miljøvennlige er en konsekvens av at AnoDes er en unik pH-optimalisert hypoklorsyre som utelukkende er fremstilt av vann, salt og strøm, og som dreper bakterier virus, mugg, sopp og sporer gjennom alkoholfri desinfeksjon av vann, hender og overflater.

     AnoDes brukes innen flere områder der man må bekjempe uønskede bakterier som campylobacter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) og legionella, bl.a. fordi det er svært effektivt uten å være farlig for mennesker og dyr.

     Det at teknologien er sertifisert iht. ledende standarder for hånd- og overflatedesinfeksjon samt godkjent iht. biociddirektivet, bidrar til en økende interesse også fra kunder utenom agrosektoren, bl.a. innen eiendom, helse og omsorg, utdanning og industri.

 Sörby Gård (grisproduktion)

Faktaruta (grön)

Sörby Gård (griseproduksjon)

EIER

Magnus Jansson

STED

Badelunda Sörby (utenfor Västerås)

PROFIL

Produserer årlig 6000 smågriser, hvorav 5200 ales opp til slakt. Tar som satellittgård til Mycklinge purkering imot 44 purker hver fjerde uke. 850 ha jordbruksareal. Forsøker å holde klimaavtrykket nede gjennom bl.a. egendyrkede erter som fôr i stedet for soya, samt gjennom oppvarming og tørking ved hjelp av egen fliskjel.

BEHOV

Gården henter vann fra egne brønner, med kommunal tilknytning som ekstra sikkerhet. Problemer med fôrfermentering i ledninger og at fôrnedslippene pakker seg.

LØSNING

Med Anolytechs løsning forsvant problemene, noe som har ført til bedre fôrkonvertering, friskere griser og jevnere kull. For driften har det medført tidsbesparelser og færre kjemikalier å håndtere. En positiv bieffekt er at sommervannet på hesteplassene nå holder seg friskt hele tiden. Tidligere ble det grønt etter bare en dag.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Systemet
Sertifikater

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here