Personvernerklæring

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Grunnleggende

Disse informasjonskapslene er nødvendige for nettsidens grunnleggende funksjoner, uten disse informasjonskapslene kan vi ikke garantere at nettsiden vil fungere som den skal.

Statistikk

Disse informasjonskapslene er anonyme og brukes til å analysere og huske hvilke valg du har tatt og hvordan du som besøkende bruker nettstedet vårt. Med deres hjelp kan vi også overvåke nettstedets ytelse og identifisere og håndtere eventuelle problemer så effektivt som mulig. Vi trenger disse informasjonskapslene for å kunne holde oversikt over hvilke sider på nettsiden vår som er mest besøkt og for å kunne tilby relevant innhold til deg som besøkende. Det gjør det enklere for oss å holde nettsiden vår oppdatert og for å sikre at du får en så smidig og enkel brukeropplevelse som mulig.

Markedsføring

Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler for markedsføringsformål slik at vi kan vise deg våre annonser (bare våre egne) på andre relevante nettsteder du besøker. Vi kan bruke annonseringsteknologier fra tredjepartsleverandører for å finne ut hvor effektive nettannonsene vi plasserer på våre egne og andres nettsteder er. Denne teknologien kalles re-annonsering, eller retargeting, og vi ber om ditt samtykke før vi bruker disse informasjonskapslene, da de lar oss spore hvilket nettsted du kom til nettstedet vårt fra. På denne måten kan vi måle hvor effektive annonsene våre på andre nettsteder er.

Vi bruker eksterne plattformer som Facebook og Google Marketing Platform. I Google Marketing Platform administrerer vi våre markedsføringskampanjer som betalte søkeord eller visningsannonsering. Informasjonskapslene plassert av plattformen har to formål: å analysere og å tilpasse annonser. Disse informasjonskapslene vil ikke øke antallet annonser du ser, men vil bare gjøre dem mer relevante for deg. På Facebook samler vi inn anonyme data om besøkende på nettsiden vår via en «piksel», som er et verktøy som Facebook tilbyr. Vi tilpasser innhold og annonser basert på hvilket innhold besøkende på nettstedet vårt har sett. Disse informasjonskapslene vil ikke øke antallet annonser du ser, men vil bare gjøre dem mer relevante for deg.

Funksjonell

Vi bruker disse informasjonskapslene for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. For eksempel samler vi inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet for å kunne tilby deg en mer relevant opplevelse tilpasset dine preferanser.

Anolytechs personvernerklæring for våre forretningskontakter (B2B)

Anolytech Norden AB, org. Nei. 556938-0750, Östra Balkåkravägen 317, 27193 Ystad, er personopplysningsansvarlig og behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til gjeldende lov, inkludert EUs databeskyttelsesforordning. Vi behandler personopplysninger om deg som ansatt hos en av våre kunder eller leverandører samt potensielle kunder og leverandører. Denne behandlingen er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Begrepene “vi, våre, våre og oss” nedenfor refererer til Anolytech Norden.

1 HVILKE PERSONER BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM?

Innenfor vår virksomhet behandler vi personopplysninger om de to kategoriene nedenfor av forretningskontakter.

1  Kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører, d.v.s. ansatte eller konsulenter ved selskapene som inngår i vårt forretningsnettverk av kunder eller leverandører og hvor personen er vår kontaktperson, bruker våre tjenester og produkter, deltar på våre arrangementer eller er i kontakt med oss ​​via for eksempel telefon, e. -post, brev eller på annen måte. Se mer om vår behandling av dine personopplysninger i avsnitt 2.1 og 0-4 nedenfor.

2  Andre ansatte (som ikke er våre kontaktpersoner) hos våre kunder og leverandører, dvs. ansatte i selskapene som er en del av vårt forretningsnettverk av kunder eller leverandører og hvor den ansatte bruker våre tjenester og produkter. Se mer om vår behandling av dine personopplysninger i avsnitt 2.2 og 0-4 nedenfor.

3  Kontaktpersoner for potensielle leverandører og kunder, dvs. ansatte i selskaper som har vist interesse for våre produkter eller tjenester eller som på annen måte kan være interessert i å starte et forretningsforhold med oss. Se mer om vår behandling av dine personopplysninger i avsnitt 2.3 og 0-4 nedenfor.

I tillegg kan vi også motta e-post og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredjeparter, som vi dermed behandler. Om nødvendig vil vi informere deg som tredjepart om behandlingen.

I tilfeller hvor vi ikke mottar personopplysningene som er oppført nedenfor direkte fra deg, får vi tilgang til dem fra din arbeidsgiver (dvs. våre leverandører eller kunder), fra nettsiden til selskapet du representerer eller fra offisielle registre som Creditsafe og SPAR.

2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI, HVORFOR, PÅ HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG OG HVOR LENGE?

2.1 Kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører

For å kunne oppfylle samarbeid eller forretningsforhold med organisasjonen du representerer

Hvis du representerer en organisasjon som vi har et samarbeid eller et forretningsforhold med, vil vi behandle personopplysningene som du eller din arbeidsgiver har gitt oss i og for dette forholdet. Vi behandler også dine personopplysninger for å endre, utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. For disse formål behandler vi ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID, tittel, informasjon om organisasjonen du representerer, informasjon om produktene og tjenestene du har kjøpt eller uttrykt interesse for, informasjon om din bruk av produktene våre. og tjenester samt eventuell korrespondanse, dokumentasjon, møte- og minnenotater. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for dette formålet er at det er nødvendig for vår legitime interesse i å opprettholde og oppfylle våre forpliktelser i forholdet til organisasjonen du representerer. Dette betyr at vår interesse i å behandle dine personopplysninger som representant for din organisasjon går foran din interesse i å beskytte personvernet ditt. Hvis vi ikke behandler dine personopplysninger, vil vi ikke kunne ha et samarbeid eller forretningsforhold med din organisasjon eller oppfylle våre forpliktelser overfor organisasjonen. Dine personopplysninger behandles for dette formålet i den tiden som er nødvendig for å opprettholde og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler inngått med din organisasjon.

For markedsføring og informasjon

Vi kan behandle ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, tittel, informasjon om hvilken organisasjon du representerer samt informasjon om kjøpene du har gjort hos oss på vegne av din organisasjon, samt informasjon om andre produkter og tjenester som din organisasjon har vist interesse for , for å sende tilbud og informasjon om oss og vår virksomhet og våre og arrangementer til din organisasjon. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for vår legitime interesse i å kunne markedsføre produkter og tjenester som vi tror din organisasjon kan være interessert i. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger for å fremme vårt samarbeid med organisasjonen din ved å sende disse utsendelsene går foran din mulige interesse i å beskytte ditt personvern. Vi behandler dine personopplysninger for dette formålet så lenge du representerer en organisasjon som vi har et forhold eller en avtale med og ett år deretter.

For regnskap

Vi vil behandle informasjon om transaksjonene som finner sted mellom din organisasjon og oss for regnskapsformål. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger, som navn, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID, informasjon om hvilken organisasjon du representerer og informasjon om kjøpene du har gjort hos oss på vegne av din organisasjon. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser etter regnskapsloven. Vi behandler personopplysningene dine for regnskapsformål i syv år etter utløpet av kalenderåret regnskapsåret ble avsluttet.

2.2 Andre ansatte hos våre kunder og leverandører (ikke kontaktpersoner)

For å kunne oppfylle samarbeid eller forretningsforhold med organisasjonen du representerer

Hvis du representerer en organisasjon som vi har et samarbeid eller et forretningsforhold med, vil vi behandle personopplysningene som du eller din arbeidsgiver har gitt oss i og for dette forholdet. Vi behandler også dine personopplysninger for å endre, utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. For disse formålene behandler vi ditt navn, e-postadresse, bruker-ID, tittel, informasjon om organisasjonen du representerer og informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for dette formålet er at det er nødvendig for vår legitime interesse i å opprettholde og oppfylle våre forpliktelser i forholdet til organisasjonen du representerer. Dette betyr at vår interesse i å behandle dine personopplysninger som representant for din organisasjon går foran din interesse i å beskytte personvernet ditt. Hvis vi ikke behandler dine personopplysninger, vil vi ikke kunne ha et samarbeid eller forretningsforhold med din organisasjon eller oppfylle våre forpliktelser overfor organisasjonen.
Dine personopplysninger behandles for dette formålet i den tiden som er nødvendig for å opprettholde og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler inngått med din organisasjon.

2.3 Kontaktpersoner til potensielle kunder og leverandører

For markedsføring og informasjon

Vi kan behandle ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, tittel, informasjon om hvilken organisasjon du representerer, all informasjon om produkter og tjenester som din organisasjon har uttrykt interesse for, og evt.

tilleggsinformasjon som du oppga under dine kontakter med oss, for å sende tilbud og informasjon om oss og vår virksomhet og våre og arrangementer til din organisasjon. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for vår legitime interesse i å kunne markedsføre produkter og tjenester som vi tror din organisasjon kan være interessert i. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger for å fremme vårt samarbeid med organisasjonen din ved å sende disse utsendelsene går foran din mulige interesse i å beskytte ditt personvern.

Vi behandler personopplysningene dine for dette formålet i tre måneder fra det tidspunktet vi fikk tilgang til dataene dine, i tilfeller hvor vi ikke har mottatt dataene direkte fra deg, og ellers i en måned fra siste gang du viste interesse for våre tjenester og Produkter.

3 HVEM VI GIR PERSONOPPLYSNINGENE TIL OG HVOR VI BEHANDLER DEM GEOGRAFISK

Dine personopplysninger vil kun bli behandlet av personene hos oss som trenger å behandle dine personopplysninger for å utføre sine oppgaver.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til og behandlet av andre. Eksempler på tredjeparter som vi kan utlevere dine personopplysninger til inkluderer leverandører, samarbeidspartnere, forsikringsselskaper, advokatfirmaer, revisjonsfirmaer og forretningskonsulenter. Disse aktørene er selvstendig ansvarlige for sin behandling av dine personopplysninger.

Vi kan også utlevere dine personopplysninger til våre tjenesteleverandører og partnere som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte persondatabehandlere. Vi har avtaler med våre persondatabehandlere som sikrer at de behandler dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og våre instruksjoner.

Vi kan også utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for å tillate en restrukturering, fusjon, oppkjøp eller salg av alle, eller deler av, Anolytech Nordens eiendeler.

Vi kan også utlevere dine personopplysninger til myndigheter som krever at vi utleverer slike personopplysninger.

Som hovedregel behandler Anolytech Norden dine personopplysninger kun innenfor EU og EØS. Skulle personopplysninger behandles utenfor EU og EØS, vil Anolytech Norden iverksette nødvendige tiltak for å sikre at overføringen skjer på en lovlig måte og at opplysningene dine fortsatt er beskyttet av mottakende parter utenfor EU/EØS.
4 OPPBEVARING

Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er behov for å lagre dem for å oppfylle formålene som dataene ble gitt eller samlet inn for. De samme personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder for flere forskjellige formål. Dette kan bety at data som er fjernet fra et system fordi det ikke lenger er nødvendig der og til det formålet, kan bli værende i et annet system for et annet formål der personopplysningene fortsatt er nødvendige. Se ovenfor under respektive formål i avsnitt 2 for mer spesifikk informasjon om hvor lenge vi lagrer personopplysninger for hvert formål.

Dine personopplysninger kan lagres i lengre tid enn angitt ovenfor dersom det er nødvendig for å overholde lovkrav eller myndighetsvedtak.

5 DINE RETTIGHETER

Når vi behandler personopplysningene dine har du visse rettigheter i henhold til loven. Vær oppmerksom på at utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som er nærmere spesifisert i loven (hovedsakelig EUs databeskyttelsesforordning).
5.1Din rett til informasjon og innsyn

Du har rett til gratis å be om skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.

Hvis du ikke har grunnlag for forespørselen din eller forespørselen din er urimelig, f.eks. hvis du ber om utdrag eller slettinger ofte og med korte mellomrom, kan vi enten nekte å etterkomme forespørselen din, eller kreve et gebyr for å dekke de administrative kostnadene forespørselen din medfører for oss.
5.2 Din rett til retting og sletting

Hvis dine personopplysninger er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at vi korrigerer eller supplerer slike personopplysninger. Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger under visse omstendigheter (som er spesifisert i EUs databeskyttelsesforordning). Forutsatt at forespørselen din faller innenfor en av disse omstendighetene, vil vi slette dataene dine.

5.3 Din rett til å protestere mot direkte markedsføring

Du kan når som helst protestere mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger for dette formålet, ber vi deg varsle oss om dette ved å kontakte oss på våre kontaktopplysninger oppført nedenfor, se punkt 6. Vi vil da slutte å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

5.4 Din rett til å kreve begrensning

Under visse vilkår som er nærmere spesifisert i EUs databeskyttelsesforordning, har du rett til å kreve at behandlingen begrenses. Hvis du har denne rettigheten, vil slike personopplysninger, med unntak av lagring, kun bli behandlet med ditt samtykke, eller for å etablere, hevde eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner knyttet til en viktige allmenne interesser.

 

5.5 Din rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen personopplysningsansvarlig når dette er teknisk mulig.

 

5.6 Din rätt att lämna in klagomål

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, vennligst kontakt oss, se vår kontaktinformasjon i punkt 6. Du har også rett til å sende en klage til: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

 

6 KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss på følgende måter:

ved å skrive et brev for å besøke oss

Anolytech Norden AB
Östra Balkåkravägen 317
271 93 Ystad

7ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til å endre og oppdatere denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i personvernreglene, eller dersom eksisterende personopplysninger skal behandles på en annen måte enn angitt i personvernreglene, vil vi informere om slike endringer på en hensiktsmessig måte.