Gråvann

Spar vann, og bidra til de globale målene

I dag stiller de globale målene i Agenda 2030 strenge krav til alle samfunnsfunksjoner om å redusere utslipp av miljøskadelige stoffer og spare vann gjennom redusert forbruk og økt gjenbruk. Renseverk og ulike industrier som forbruker mye vann i sine prosesser, har store muligheter til å bidra til de globale målene ved å desinfisere vannet slik at det kan gjenbrukes som teknisk vann eller slippes ut i havet uten risiko.

Gjenvinning av gråvann

Alt gråvann som genereres i et samfunn, er en del av det globale vannproblemet, men samtidig ligger det et stort potensial i gråvannet. Jo mer gråvann som kan gjøres godt nok egnet for gjenvinning, desto mindre fullt egnet drikkevann trenger man bruke. Anolytechs miljøvennlige og EU-godkjente desinfeksjonsløsning AnoDes dreper effektivt skadelige mikroorganismer i gråvannet slik at det kan klassifiseres som teknisk vann og gjenvinnes, noe som potensielt sparer milliarder liter drikkevann hvert år.

Fra gråvann til teknisk vann

Renseverk, industrier og andre vannintensive virksomheter (f.eks. bilvaskehaller og avfallsanlegg) som vil rense og gjenvinne sitt eget gråvann, kan koble til Anolytechs anlegg som et siste trinn i renseprosessen etter at avfall, kjemikalier og organisk materiale er filtrert bort. Ved å kontinuerlig dosere AnoDes i det utgående vannet, kan man redusere bakterieinnholdet radikalt, noe som resulterer i et teknisk vann med godkjent bakterienivå som kan gjenbrukes i interne prosesser, selges videre eller risikofritt slippes ut i havet.

Forbedret arbeidsmiljø

Fordi AnoDes ikke inneholder noen farlige kjemiske stoffer, trenger ikke medarbeiderne lenger håndtere skadelige desinfeksjonsmidler som krever verneklær og åndedrettsvern. Anolytechs system forbedrer også arbeidsmiljøet for de som kommer i kontakt med og bruker det gjenvunnede tekniske vannet til f.eks. høytrykksvask, vanning og gatespyling. Da risikerer de ikke å utsettes for vannbårne bakterier eller andre smittestoffer. Systemet reduserer ikke bare transport av farlig gods, men også mengden emballasje som må håndteres.

Doseringsstyrker for AnoDes