Miljøvennlig
Desinfeksjon for
offentlig sektor

Forebygg smittespredning, og spar vann

Renseanlegg, skoler og idrettshaller er alle kommunal virksomhet som på ulike måter kan dra nytte av Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem. Ved å installere et anlegg fra Anolytech kan smittespredning via vann, romflater og hender unngås i virksomheten. Vår unike

desinfeksjonsløsning AnoDes virker forebyggende slik at bakterier effektivt drepes før de rekker å spre seg, samtidig som vekst av biofilm i vannsystemet hindres. Den forebyggende effekten gjør også at enorme mengder vann kan spares eller resirkuleres.

Områder innenfor kommunen

«Vår kommune har valgt å begynne å bruke AnoDes for å kunne gjenbruke 75 000 000 liter vann i året. Ved å produsere et teknisk vann til de interne prosessene, kan vårt renseverk avlaste kommunens drikkevannsproduksjon.»

Driftsleder for et renseanlegg i en sørsvensk kommune

Bidrar til følgende FNs globale bærekraftsmål