CIP-rengjøring

Clean-In-Place (CIP)

CIP-rengjøring er tradisjonelt en rengjøringsprosess som krever mye vann, kjemikalier og energi. I mange hygieniske produksjonsmiljøer, f.eks. innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien, er det også nødvendig å desinfisere produksjonssystemet etter CIP-rengjøringen, noe som krever enda mer vann og kjemikalier. Med Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem kreves ingen skadelige kjemikalier i desinfeksjonsfasen. Samtidig kan man spare store mengder vann og energi.

Effektiv og miljøsmart

Anolytechs desinfeksjonsløsning AnoDes produseres på stedet utelukkende av vann, salt og strøm, og bruker derfor ingen skadelige kjemikalier. Med Anolytechs system trenger man ikke behandle tanker, rør og ventiler med varmtvann, noe som sparer energi. Og fordi AnoDes effektivt dreper mikroorganismene uten å etterlate skadelige restprodukter, trenger man ikke etterskylle, noe som sparer store mengder vann. Dessuten tar CIP-prosessen kortere tid, noe som gjør at produksjonen kan komme raskere i gang.

Doseringsstyrker for AnoDes