Miljøvennlig
desinfeksjon
i eiendommer

Forebyggende desinfeksjon mot legionella

Det kan ofte være en utfordring å holde vannsystemet fritt for skadelige mikroorganismer og biofilm. For selv om det innkommende vannet holder høy kvalitet, kan det oppstå biofilm og bakterier som legionella i vannet, som så sprer seg i eiendommen. Hvis dette skulle skje, må de rammede miljøene

miljøene desinfiseres og utstyr som dusjhoder skiftes ut – noe som kan innebære store kostnader. Alt dette kan unngås med Anolytechs miljøvennlige og forebyggende system for vanndesinfeksjon, som effektivt dreper bakterier og forebygger dannelse av biofilm

Områder i eiendommer

«Den beste måten å unngå legionella på, er å aldri la bakteriene få feste til å begynne med. Anolytechs system forebygger angrep slik at smittespredning aldri oppstår. Dessuten sparer man enorme mengder vann siden man slipper å spyle rørene, som man må ved tradisjonell legionellabekjempelse.»

Sandra Lindström, administrerende direktør, Anolytech

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål