Sertifikater

EN-standarder

EN 1276

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av den bakteriedrepende aktiviteten til kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika for bruk i mat-, industri-, husholdnings- og institusjonsmiljøer.

EN 1650

Kemic desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensjonstest for å evaluere den soppdrepende virkningen av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika for bruk i mat, industrielle, husholdnings- og institusjonsmiljøer.

EN 14561

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ bærertest for evaluering av bakteriedrepende effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler for instrumenter i helsevesenet.

EN 14562

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ bærertest for å evaluere den soppdrepende eller gjærdrepende effekten av kjemiske desinfeksjonsmidler for instrumenter i helsevesenet.

EN 14675

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av den viricide effekten av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika i veterinærområdet.

EN 16777

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt test för icke-porösa ytor utan mekanisk aktivitet för utvärdering av den virusavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel inom medicinområdet.

EN 1656

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensjonstest for å evaluere den antibakterielle effekten av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika til bruk i veterinærområdet.

EN 1657

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av den soppdrepende eller soppdrepende effekten av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika i veterinærområdet.

EN 14349

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ overflatetest for å evaluere den antibakterielle effekten av kjemiske desinfeksjonsmidler brukt i veterinærområdet på ikke-porøse overflater uten mekanisk påvirkning.

EN 16438

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ overflatetest for å evaluere den soppdrepende eller gjærdrepende effekten av kjemiske desinfeksjonsmidler brukt i veterinærområdet på ikke-porøse overflater uten mekanisk påvirkning.

EN 17422

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ overflatetest ved vurdering av desinfeksjonsmidler til spener brukt i veterinærområdet.

Artikkel 95 liste biociddirektivet

Produktet er godkjent for bruk i henhold til ECHA Biocidliste artikkel 95 for område produkttype (PT) 2-5. Fritak gjelder PT 1 til mai 2022.

PT 1 – Desinfeksjonsmiddel for menneskelig hygiene.

PT 2 –Desinfeksjon av overflater, materialer, utstyr og møbler som ikke brukes i direkte kontakt med mat eller dyrefôr.

PT 3 – Desinfeksjonsmiddel for veterinærhygiene.

PT 4 –Desinfeksjonsmiddel for overflater som kommer i kontakt med mat og dyrefôr.

PT 5 –Desinfeksjonsmiddel for drikkevann for mennesker og dyr.

Godkjent for økologisk produksjon

Bruk av «elektrolysert vann» i økologisk produksjon er godkjent av EU. EGTOP; EUs ekspertgruppe for organisk produksjon sier følgende om bruken av hypoklorsyre, produsert på stedet med utstyr av typen som leveres av Anolytech (“elektrolysert vann”):

Utdrag fra rapporten

Stoffene oppført i vedlegg VII (1) er godkjent for økologisk produksjon i EU. Etter gruppens (Ekspertgruppe for teknisk rådgivning om økologisk produksjon) er det bred enighet om at disse stoffene (oppført i vedlegg VII.1) er i tråd med målene og prinsippene for økologisk produksjon. Etter gruppens syn ligner bruken av elektrolysert vann på bruken av natriumhypokloritt. Den kan derfor brukes til alle formål som natriumhypokloritt er godkjent for, men ikke til andre formål. Foreløpig ser gruppen ingen grunn til å tydelig angi elektrolysert vann.

Meny