Desinfeksjonssystemet

Plassprodusert miljøvennlig desinfeksjon

Anolytechs system tilbyr miljøvennlig og effektiv desinfeksjon for et bredt spekter av bruksområder. Systemet er basert på at vår unike desinfeksjonsløsning AnoDes produseres på brukerens lokasjon i et anlegg leid av Anolytech og koblet direkte til virksomhetens vannsystem. AnoDes dreper effektivt bakterier i alle typer systemer med drikkevann og brukes også i industrien til å desinfisere for eksempel prosessvann og gråvann – noe som muliggjør økt gjenbruk som sparer vannressurser.

Desinfektionssystem m20

Sirkulær prosess

Produksjonsprosessen er sirkulær og bruker kun vann, salt og strøm, noe som gjør Anolytechs system til en betydelig mer bærekraftig desinfeksjonsmetode enn de fleste andre.

     Det er det nøye kontrollerte pH-nivået som gir AnoDes den effektive desinfeksjonsevnen. Anolytechs system muliggjør en unik og nøyaktig styring av pH-verdien, noe som betyr at Anolytech kan garantere effektiv vanndesinfeksjon, uansett hvilken kvalitet det innkommende vannet holder.

     Det brukes ingen farlige kjemikalier, det transporteres mindre farlig gods og det brukes mindre emballasje. Restproduktene er dessuten så ufarlige at de kan gå til avløp.

Anodes beståndsdelar

Teknologien bak

Med Anolytechs unike teknologi styres pH-verdien for optimal produksjon av AnoDes. I anlegget brukes det en elektrolytisk celle til å aktivere saltløsningen elektrokjemisk. En porøs keramisk membran (diafragma) separerer reaktoren i to kamre, men leder strøm mellom en anode og katode som er plassert i hvert sitt kammer.

     Når maskinen er i drift, ligger det en likespenning (12 V) over anoden og katoden. I kammeret med anode dannes såkalt AnoDes, og i kammeret med katode dannes såkalt katolytt.

     Katolytten har en konstant sammensetning og inneholder natriumhydroksid, hydrogengass og natriumklorid. Denne løsningen er alkalisk med en pH-verdi på ca. 12. AnoDes inneholder det aktive stoffet hypoklorsyre (underklorsyrling) og har en pH-verdi på 6,5.

Sirkulær prosess

Enkel installasjon

Anolytechs anlegg består av en veggmontert styringsenhet, en saltbeholder og en blandingsmodul som plasseres på et egnet sted i virksomheten. Det eneste som kreves, er tilgang til strøm, vann og avløp.

     Hvis Anolytechs anlegg først og fremst skal garantere et bakteriefritt vann ved å kobles til virksomhetens vannsystem, skjer installasjonen i to enkle trinn. Først leverer Anolytech en ekstra vannlinje (rørtilkobling) som er tilpasset virksomhetens vannsystem og som brukeren selv monterer på avtalt sted iht. medfølgende instruksjoner. Når det er gjort, kommer Anolytechs montør og installerer og kalibrerer anlegget som skal produsere AnoDes.

     Ved installasjon av Anolytechs anlegg i renseverk, eller som desinfeksjonsledd i større industriprosesser, skreddersys installasjonen etter behov og omstendigheter på stedet.

Ph styrning

Enkel og sikker betjening

Under drift trenger man bare etterfylle anlegget med salttabletter, alt annet er automatisert. Systemets konstruksjon og enkle håndtering garanterer en pålitelig og driftssikker produksjon av AnoDes – døgnet rundt, året rundt.

Velg anlegg etter behov

Ulike virksomheter har ulike behov for desinfeksjon. Valg av anlegg kommer an på hvilken type virksomhet det er snakk om samt hvor stor kapasitet virksomheten trenger. Derfor fås Anolytechs desinfeksjonssystem i flere utførelser (M20-20, M20-40 og M20-80) med varierende kapasitet som produserer ulike mengder AnoDes og som kan behandle ulike mengder vann.

Abonnement med lave driftskostnader

Fordi Anolytechs system er basert på leie, kreves det ingen store investeringer for å komme i gang. Leiekostnaden for anlegget er basert på virksomhetens vannforbruk. Systemet har lavt strømforbruk og lav saltkostnad, noe som sikrer lave driftskostnader over tid. I leieabonnementet inngår et serviceopplegg som inkluderer installasjon, service og reservedeler.

Bærekraftig desinfeksjon

Desinfektionssystem m20

Anode komponenter

Sirkulær prosess

Ph-ledelse

Bærekraftig desinfeksjon

Andre informasjonskilder

Aktuelle studier
Sertifikater
Kunnskapsbanken