Bona (industriproduktion)

EIER

Gründerfamilien Edner

STED

Badelunda Sörby (utenfor Västerås)

PROFIL

Tilbyr produkter for legging, renovering og vedlikehold av kvalitetsgulv av tre og de fleste andre gulvflater (vinyl, linoleum, flis, gummi, laminat m.m.). Har som bærekraftsmål å ikke vokse på bekostning av miljøet og jobber derfor kontinuerlig for å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser.

BEHOV

Selger på kvalitet og trenger rent vann for å unngå vekst av mikrober (bakterier, mugg m.m.) som fører til ubehagelig lukt og reduserer holdbarheten til selskapets produkter. Strengere regler øker dessuten kontinuerlig kravene til innholdet i produktene.

LØSNING

Med kontinuerlig tilførsel av Anolytechs pH-optimaliserte hypoklorsyre AnoDes løste man problemet med mikrober i vannledningene.

Mikrober i prosessvannet forsvant med Anolytechs system for desinfeksjon av vann

Industriselskapet Bona hadde problemer med mikrober i vannledninger som ga lukt og reduserte holdbarheten til selskapets produkter. Svenske Anolytechs miljøvennlige system for desinfeksjon av vann løste problemene.

I 1919 ble familieselskapet Bona etablert. I dag tilbyr selskapet produkter og systemer for å legge, renovere og vedlikeholde gulv til kunder i 90 land.


Med 3 milliarder kroner i årlig omsetning må ingenting gå feil, samtidig som reglene for hva produktene kan inneholde, hele tiden skjerpes. Samtidig øker kundenes forventninger til at man opptrer bærekraftig og forholder seg til målene i bl.a. Agenda 2030.


– Vi vil hele tiden utvikle oss og bli bedre på alt vi gjør. Det gjelder ikke minst å redusere vår påvirkning på miljøet og skape bærekraftig vekst gjennom innovasjon, sier selskapets kvalitetssjef Anders Raväng.


Å renovere i stedet for å erstatte gulvmaterialer er kjernen i selskapets forretningsmodell og en viktig del av bedriftskulturen. Som et uttrykk for det fremhever Anders Raväng at Bona var først ute med å introdusere vannbasert lakk for tregulv.

Miljøvennlig og kostnadseffektiv desinfeksjon

Et annet eksempel på bærekraftsarbeidet er at man har erstattet kjemikaliene man tidligere brukte til å rense skyllevannet med, med Anolytechs pH-optimaliserte hypoklorsyre AnoDes. Rensingen er viktig for å håndtere problemet med mikrober i vannet, som både reduserer produktenes holdbarhet og fører til en ubehagelig lukt for forbrukerne.


– Vi har stålkontroll på prosessene for å forstå hvor vi kan bruke hvilke løsninger for å opptre i tråd med bærekraftsambisjonen. Det føles derfor svært godt å kunne rense prosessvannet med en kontinuerlig tilsetning av miljøvennlig AnoDes!


Han sier videre at de får en smidig og kostnadseffektiv løsning i og med at Bona produserer AnoDes av salt og vann på stedet, noe som føles bra både for miljøet og medarbeiderne.

Sertifisering bygger troverdighet

Da Anolytech startet virksomheten i 2005, var mange skeptiske til selskapets nye og mer miljøvennlige metode for å desinfisere vann med hypoklorsyre. I dag baner en stadig større miljøbevissthet vei for et teknologisk skifte fra kjemikaliebasert til Anolytechs miljøvennlige desinfeksjon.


Det miljøvennlige er en konsekvens av at AnoDes er en unik pH-optimalisert hypoklorsyre som utelukkende er fremstilt av vann, salt og strøm, og som dreper bakterier virus, mugg, sopp og sporer gjennom alkoholfri desinfeksjon av vann, hender og overflater.


AnoDes brukes innen flere områder der man må bekjempe uønskede bakterier som campylobacter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) og legionella. En viktig grunn er at det er svært effektivt uten å utgjøre en fare for mennesker og dyr.


Det at teknologien er sertifisert iht. ledende standarder for hånd- og overflatedesinfeksjon samt godkjent iht. biociddirektivet, bidrar til en økende interesse også fra kunder utenom agrosektoren, bl.a. innen eiendom, helse og omsorg, utdanning og industri.

Bona (industriproduktion)

EIER

Gründerfamilien Edner

STED

Badelunda Sörby (utenfor Västerås)

PROFIL

Tilbyr produkter for legging, renovering og vedlikehold av kvalitetsgulv av tre og de fleste andre gulvflater (vinyl, linoleum, flis, gummi, laminat m.m.). Har som bærekraftsmål å ikke vokse på bekostning av miljøet og jobber derfor kontinuerlig for å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser.

BEHOV

Selger på kvalitet og trenger rent vann for å unngå vekst av mikrober (bakterier, mugg m.m.) som fører til ubehagelig lukt og reduserer holdbarheten til selskapets produkter. Strengere regler øker dessuten kontinuerlig kravene til innholdet i produktene.

LØSNING

Med kontinuerlig tilførsel av Anolytechs pH-optimaliserte hypoklorsyre AnoDes løste man problemet med mikrober i vannledningene.

Sammendrag

  • Kravene til redusert kjemikaliebruk er strenge for aktører innen næringsmiddelindustrien og andre bransjer med følsomme produkter og miljøer. Det er en avgjørende årsak til hvorfor stadig flere aktører velger å samarbeide med Anolytech for å produsere den miljøvennlige pH-optimaliserte hypoklorsyren AnoDes på stedet.
  • Ufarlig for mennesker og dyr – hypoklorsyre inngår naturlig i immunsystemet hos mennesker og dyr. AnoDes er pH-nøytral og irriterer derfor ikke hud og slimhinner. Den er heller ikke korrosiv ved normal dosering.
  • Effektiv og miljøvennlig – AnoDes er så effektiv at det holder med en lav kontinuerlig dosering for å drepe bakterier, virus, sporer og sopp. AnoDes fremstilles av vann, salt og strøm, og inneholder ingen giftige restprodukter, noe som gjør at det kan føres direkte til avløp.
  • Beskyttende barriere året rundt – kontinuerlig tilførsel av små doser AnoDes i vannsystemet fungerer som en beskyttende barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst.
  • Testet og godkjent – Anolytechs system er i dag installert hos over 500 kunder i ulike bransjer. AnoDes oppfyller gjeldende europeiske standarder for desinfeksjonsmidler og er godkjent iht. biociddirektivets artikkel 95 samt av EGTOP for økologisk dyrking.
  • Økonomisk – lavt strømforbruk og lave saltkostnader gir lave driftskostnader ved plassproduksjon av AnoDes. Dessuten reduserer Anolytechs system forbruket av emballasje og behovet for miljøskadelig transport.
  • Performance Warranty – Anolytech gir funksjonsgaranti på produksjonen av AnoDes for at du som kunde skal føle deg trygg på at systemet fungerer under hele leieperioden.
Systemet
Sertifikater

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here