Hva er AnoDes?

Plassprodusert pH-optimalisert hypoklorsyre

Anolytechs desinfeksjonsløsning AnoDes produseres utelukkende av vann, salt og strøm, noe som gir en unik pH-optimalisert hypoklorsyre med kraftig bakteriedrepende effekt. Allerede i små doser dreper AnoDes bakterier, virus, sporer, sopp og råte, og hindrer fremvekst av biofilm i vannsystemer.

     Produksjonen skjer ute hos brukeren, og fordi AnoDes ikke inneholder noen farlige kjemikalier, er desinfeksjonsløsningen både miljøvennlig og ufarlig for mennesker og dyr. Når AnoDes er forbrukt, går løsningen tilbake til sine bestanddeler, som er 99,5 % vann og 0,5 % biologisk nedbrytbart materiale, noe som trygt kan gå til avløp.

Finnes det sikkerhetsdatablad?

Anodes beståndsdelar

Bruksområder

I virksomheter som f.eks. dyrehold, produksjonsindustri, restauranter, hotell & spa, hydroponisk dyrking og annen næringsmiddelhåndtering, gir Anolytechs system kontinuerlig beskyttelse og trygghet ved å opprettholde bakteriefritt drikke- og prosessvann og dermed redusere faren for smittespredning og kostbare nedetider.

     AnoDes kan også tappes på flasker for desinfeksjon av overflater og rom samt for å lage egen hånddesinfeksjon. Den ferdige løsningen er godkjent som hygienisk hånddesinfeksjon iht. EN1500, er svært skånsom og tørker ikke ut huden slik alkoholbasert hånddesinfeksjon gjør.

Fördelar med anodes

Dette er grunnen til at AnoDes er så effektiv

Det er det nøye kontrollerte pH-nivået som gir AnoDes den effektive desinfeksjonsevnen. Ingen annen desinfeksjonsløsning på markedet kan styre pH-verdien i prosessen med samme presisjon, noe som betyr at Anolytech kan garantere en effektiv vanndesinfeksjon, uansett hvilken kvalitet det innkommende vannet holder.

     AnoDes angriper blant annet proteiner i mikroorganismenes cellemembran og skader dem slik at cellen sprekker og dør. Takket være den direkte virkningsmekanismen spiller det ingen rolle om bakteriene er resistente eller multiresistente mot antibiotika.

Sirkulær prosess

Kjemien og teknologien bak AnoDes

AnoDes fremstilles gjennom elektrolyse der prosessen involverer tilførsel av likestrøm med anode- og katodeprinsippet. Hypoklorsyren, som er en svak syre, dannes når klor løses opp i vann. Den kan ikke eksistere i ren form, bare som vannløsning.

     Høyeste effekt oppnås når løsningen holder en nøytral pH-verdi på mellom 6 og 7. Anolytech bruker et egenutviklet system der pH-nivåene styres med svært stor nøyaktighet (pH 6,5). Dermed garanteres en kontinuerlig høy bakteriedrepende effekt samtidig som mengden salt i løsningen holdes på et lavt nivå.

Ph styring

Sterk forskningsstøtte

Det finnes sterk forskningsstøtte for bruken av «elektrolysert» vann til å drepe bakterier og andre skadelige mikroorganismer. Det har bl.a. vist seg å være effektivt mot de fleste vanlige bakteriepatogener, slik som legionella, salmonella, e.coli, listeria, vibrio, staphylococcus aureus, MRSA, spordannende bakterier og mange vanlige virus (inkl. norovirus) samt sopp. Les mer

Godkjent i EU

AnoDes oppfyller gjeldende europeiske standarder for desinfeksjonsmidler og er godkjent i henhold til biociddirektivets artikkel 95. Også EUs ekspertgruppe for økologisk produksjon, EGTOP, godkjenner bruk av elektrolysert vann i økologisk produksjon der desinfeksjonsløsningen produseres på stedet, slik som AnoDes gjør. Anolytechs system overholder Livsmedelsverkets forskrifter (SLVFS 2001:30) om drikkevann.

Anodes bestanddeler

Fordeler med anodes

Sirkulær prosess

Ph-ledelse

Andre informasjonskilder

Aktuelle studier
Sertifikat
Kunnskapsbanken