Prosessvann

Garantert bakteriefritt prosessvann

I industrien brukes det ofte store mengder vann i prosessene, og da er det viktig at vannet er rent og bakteriefritt. Men det byr ofte på utfordringer å holde prosessvannet bakteriefritt i industrielle miljøer. Hvis det skulle komme bakterier inn i vannsystemet, kan det føre til økte risikoer for medarbeiderne, produksjonsstans, store saneringstiltak og unødvendige kostnader. Anolytechs miljøvennlige og forebyggende desinfeksjonssystem gjør at bakterier og andre encellede mikroorganismer umiddelbart uskadeliggjøres, noe som sikrer et funksjonelt prosessvann og kontinuerlig produksjon.

Forbedrer arbeidsmiljøet

Når prosessvannet er bakteriefritt under hele produksjonen, kan medarbeidere som oppholder seg i miljøer med vann og vanndamp, føle seg trygge på at vannet ikke sprer smitte. Og fordi vår desinfeksjonsløsning AnoDes ikke inneholder noen farlige kjemiske stoffer, trenger ikke medarbeiderne lenger håndtere skadelige desinfeksjonsmidler som krever verneklær og åndedrettsvern

Bakteriefrie utslipp

Prosessvann kan føres til dagvann så lenge det er like rent som husholdningenes spillvann. Hvis prosessvannet er så pass forurenset at det kommunale renseverket ikke kan håndtere det, må det renses på stedet i industrivirksomheten før det kan føres videre. Anolytechs system bidrar da til å sikre at vannet som slippes ut, er fritt for bakterier.

Doseringsstyrker for AnoDes