Drikkervann

Sikre drikkevannet i virksomheten

Drikkevann er en livsviktig ressurs for å kunne opprettholde god helse for mennesker og husdyr. I vår del av verden er det kommunale vannet av høy kvalitet, men alle vannsystemer kan likevel utsettes for bakterieangrep eller fremvekst av biofilm. Når det skjer, har skaden allerede oppstått, og vannsystemet må desinfiseres umiddelbart – noe som betyr mye arbeid og store kostnader. Dette kan man unngå helt med Anolytechs desinfeksjonssystem.

Garantert bakteriefritt drikkevann

Tradisjonelle desinfeksjonsmetoder går ofte ut på å punktvis bekjempe bakterier og biofilm etter at disse har gjort drikkevannet dårlig. Anolytechs system virker i stedet forebyggende ved at små doser av vår miljøvennlige desinfeksjonsløsning AnoDes kontinuerlig tilføres vannsystemet. Hvis det skulle komme bakterier eller andre skadelige mikroorganismer inn i vannsystemet, vil AnoDes umiddelbart slå dem ut – noe som garanterer et konstant bakteriefritt drikkevann over tid.

Effektiv og ufarlig desinfeksjon

Anodes dreper effektivt bakterier, virus, sporer, sopp og andre uønskede mikroorganismer, samt hindrer fremvekst av biofilm i vannledningene. Det konstante nærværet av AnoDes fungerer også som en trygg barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst. AnoDes er ufarlig for mennesker og dyr og påvirker heller ikke vannets lukt eller smak.

Unngå smittespredning og avbrudd i virksomheten

Doseringsstyrker for AnoDes