Om Anolytech

Anolytech vil være med og skape et bærekraftig samfunn der miljøvennlig desinfeksjon bidrar til bedre helse for mennesker og dyr, samt en sunnere planet. Ved å tilby en effektiv og miljøvennlig desinfeksjonsteknologi hjelper vi kundene med å bekjempe bakterier og andre skadelige mikroorganismer, samtidig som systemet bidrar til de globale målene i Agenda 2030.

Et unikt forebyggende desinfeksjonssystem

Tradisjonelle desinfeksjonsmetoder går ofte ut på å behandle vannsystemer og andre miljøer i etterkant når bakterier og biofilm allerede har etablert seg. Metodene innebærer ofte at man bruker flere milliarder liter fullgodt drikkevann til å spyle bort bakterier og biofilm. Anolytechs system virker i stedet forebyggende ved å kontinuerlig dosere vår bakteriedrepende desinfeksjonsløsning AnoDes i vannsystemet. AnoDes hindrer på denne måten at vannet kontamineres og skader helsen til mennesker og dyr. Den forebyggende effekten innebærer også at man kan spare eller gjenbruke enorme mengder vann.

En ny måte å se på desinfeksjon

Allerede da vi startet utviklingen i jakten på en mer miljøvennlig desinfeksjonsløsning, var den gamle og reaktive måten å desinfisere vannsystemer på noe vi ville utfordre: Er det mulig å forebygge bakterieangrepene i stedet for å etterbehandle dem? Finnes det en måte å drepe bakterier på uten å skade miljøet? Kan man produsere desinfeksjon på stedet for å oppnå færre transporter?

Anolytech er etablert

Disse spørsmålene førte til et intensivt forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på hypoklorsyre, som utelukkende produseres av vann, salt og strøm og som har en veldokumentert bakteriedrepende egenskap. Resultatet ble en unik pH-optimalisert hypoklorsyre som effektivt dreper bakterier, virus, sporer, sopp og råte samt stopper fremvekst av biofilm i vann. Basert på denne innovasjonen ble Anolytech grunnlagt i 2005, og hypoklorsyren fikk navnet AnoDes (en sammenslåing av Anolytech og Desinfeksjon). Vi har siden den gang fortsatt å utvikle vårt miljøvennlige desinfeksjonssystem, som i dag brukes av hundrevis av brukere – og som hele tiden finner nye bruksområder.

Flere fordeler og muligheter

Anlegget som produserer AnoDes, er så kompakt at det enkelt kan installeres på stedet i de fleste virksomheter. Produksjonen skjer uten skadelige kjemikalier, noe som gjør at man kan unngå håndtering og transport av farlig gods, i tillegg til at mengden emballasje reduseres. AnoDes garanterer et bakteriefritt drikkevann, men kan også brukes til å desinfisere industrielt prosessvann for gjenbruk, samt til overflate- og hånddesinfeksjon.

De globale målene

Da Anolytech startet, var det primære målet å gjøre drikkevann bakteriefritt på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Lite visste vi den gang at vårt desinfeksjonssystem mange år senere skulle vise seg å bli en løsning som bidrar til FNs globale mål. Flere av de globale målene som ble vedtatt i Paris i 2015, retter seg inn mot forvaltning av jordens vannressurser, redusert spredning av vannrelaterte sykdommer, redusert bruk av skadelige kjemikalier samt redusert miljøpåvirkning i hav og på land. Ved å bruke vårt miljøvennlige desinfeksjonssystem bidrar kundene direkte til flere av de globale målene.

En mer bærekraftig fremtid

Anolytech leverer i dag desinfeksjonsløsninger til landbruk, industri, næringsmiddelindustri, hoteller og eiendommer samt til offentlig sektor og helsevesen i Sverige og Europa. For hver dag oppdager flere og flere bransjer fordelene med AnoDes og vårt system for sirkulær plassproduksjon av desinfeksjon. Sammen med kundene erstatter vi tradisjonell desinfeksjon med en miljøvennlig og fremtidssikker løsning – for et mer bærekraftig samfunn.

Vinnende teknologik

Anolytechs teknologi og innovasjon har ved flere anledninger vunnet Innovasjons- og innovatørpriser og blitt kåret til årets mest miljøinnovative selskap (2012). Ved 2 anledninger har Anolytech også blitt kåret til et av Sveriges 33 hotteste unge teknologiselskaper (33 på listen).

Noen av våre kolleger

Sandra Lindström
CEO

Stefan Fischlein
Forretningsutvikling

Stefan Fischlein
Business Development
Henrik Lindroth
CTO
Cristian Sterning
Sales Manager

Vår visjon

Noen av våre kunder