Miljøvennlig
desinfeksjon
industrielle miljøer

Sikre produksjonen med miljøvennlig desinfeksjon

Bakteriefritt vann og nøye desinfiserte industrimiljøer og -prosesser er ofte avgjørende forutsetninger for en trygg og effektiv produksjon. Men for å opprettholde et bakteriefritt miljø må det ofte settes inn tidkrevende tiltak med skadelige kjemikalier.

Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem fungerer i stedet forebyggende mot bakterieangrep og dannelse av biofilm. Produksjonen av vår unike desinfeksjonsløsning AnoDes skjer på stedet, noe som gjør at virksomheten alltid har tilgang til desinfeksjon.

Områder innen industri

«Det er egentlig ingen grenser for hvor mange bransjer som kan dra nytte av vår miljøvennlige desinfeksjonsløsning. Fra hydroponisk dyrking til storskala industriprosesser. Alle vinner på å bruke færre kjemikalier og sløse mindre vann.»

Sandra Lindström, adm.dir. Anolytech

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål