Spørsmål og svar

AnoDes oppfyller de europeiske standardene for desinfeksjonsmidler: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476, EN13697 og EN 13727 Mer informasjon er tilgjengelig under dokumentfanen.

Så lenge instruksjonene våre følges, bør ingen negative effekter oppstå.

Desinfeksjon på flaske kan kjøpes fra flere forhandlere og samarbeidspartnere. Kontakt Anolytech for mer informasjon. info@anolytech.se

Ja, det kan slippes ut i avløpet fordi prosessvannet inneholder svært lite restprodukt. Les mer i vårt sikkerhetsdatablad tilgjengelig på dokumentsiden.

Ved kontinuerlig å dosere AnoDes inn i vannsystemet kan vi forhindre angrep av Legionella (i stedet for å behandle etterpå som andre gjør). AnoDes er derfor “aktiv” i vannsystemet hele døgnet og får også tilgang til alle endepunkter og tappepunkter. Den kontinuerlige tilstedeværelsen av AnoDes gjør også at eventuell biofilm i rørene effektivt fjernes.

Det avhenger av hvor mye vann du trenger for å desinfisere. Å desinfisere 1 m3 vann med vår standardmaskin koster ca 40 öre i saltforbruk. Gjennomsnittskunden vår bruker ca 3-4 500 SEK per år på salt (beregnet til 4,80 SEK

Selv om drikkevannet er av høy kvalitet når det kommer inn i anlegget, risikerer det forringelse på vei gjennom stallen. Vannet kan bli angrepet av bakterier (fra dyrene selv), og biofilm kan dannes og danne grobunn for enda flere bakterier. Angrepene kan gjøre dyrene syke, men også svekke deres evne til å ta opp næringsstoffene fra fôret. Forurenset vann påvirker hele fôrtilgangen og kan føre til at et høykvalitets (ofte dyrt) fôr ikke har de rette forutsetningene for å mate dyrene. Effekten er at dyrene må legge energi i å bekjempe bakterier

Grunnen til at vi har en utleieordning er på den ene siden at vi i leieperioden kan garantere sluttresultatet (av AnoDes), på den andre siden at du bruker våre godkjenninger og sertifiseringer, og på den andre siden. fordi vi gjennom leieordningen tilbyr en tjeneste fremfor bare å produsere og selge maskiner, som er bedre ut fra et bærekraftsperspektiv ettersom maskinenes levetid forlenges, nedetid unngås og driften effektiviseres. Når du leier maskinen, utfører vi oppgraderingene av maskinvaren som er nødvendig i leieperioden gratis. Dersom du ønsker å forlenge leieavtalen etter 5 år, kan det også være mulig å bytte ut maskinene med nye – uten ekstra kostnad.

AnoDes kan brukes på flere områder og på forskjellige måter. Den brukes blant annet i landbruk, hotell, eiendom, industri og renhold. Du kan lese mer om ulike bruksområder under fanen bruksområder eller under bruk.

Ja, du finner sikkerhetsdatablad og andre dokumenter under tekniske dokumenter.

Følg instruksjonene og informasjonen på etiketten. Ta kontakt med Anolytech ved spørsmål: info@anolytech.se

Ja, hvis du følger våre anbefalinger for blandingsprosedyre. Kontakt Anolytech med spørsmål info@anolytech.se.

Anolytechs system har egentlig ingen øvre grense, men hos vår for tiden største kunde desinfiserer vi 1 300 000 liter vann per dag. Skal du desinfisere store volumer, ta kontakt med vår salgsavdeling så kan vi komme med en skreddersydd løsning.

For å produsere 1 liter AnoDes (konsentratet), bruker standardmaskinen vår 0,035-0,04 kWh. Desinfisering av 1 m3 vann gir da en strømkostnad på ca 4 öre (beregnet til 1 SEK/kWh).

Driftskostnaden for selve produksjonsprosessen er ca 45 öre per kubikkmeter vann som skal desinfiseres. Summen kan variere avhengig av bruksområde og kvaliteten på innkommende vann osv.

AnoDes kan kun eksistere i vann, noe som betyr at bakterier og biofilm «drikker» løsningen og slås ut fra innsiden. AnoDes angriper blant annet proteiner i mikroorganismens cellemembran og ødelegger dem slik at cellen sprekker og dør. Takket være den direkte virkningsmekanismen spiller det ingen rolle om bakteriene er resistente eller multiresistente mot antibiotika, de elimineres uansett. For hvert minutt som AnoDes legges til et innkommende vann, jobbes biofilm bort meter for meter. Det er en av grunnene til at vi doserer løsningen kontinuerlig.

Vår vanligste og mest fordelaktige leieordning er 5 år. Abonnementet inkluderer installasjon, service og reservedeler. Kortere og lengre leieperioder er mulig, kontakt vår salgsavdeling så forteller vi deg mer.

Andre informasjonskilder

Aktuelle studier
Teknisk
dokumentasjon
Kunnskapsbanken