Miljøvennlig
desinfeksjon
i stallmiljøer

Garantert bakteriefritt drikkevann for bedre dyrehelse

Bakteriefritt drikkevann er et grunnleggende krav for dyrehelse og stabil produksjon. Men å holde vannet fritt for skadelige mikroorganismer og biofilm er ofte en utfordring. For selv om det innkommende vannet er av høy kvalitet, kan dyrene selv introdusere nye bakterier og det brukes mye tid på regelmessig desinfisering av vannsystemet (ikke

sjelden med miljøskadelige kjemikalier). Tiltakene løser problemet der og da, men etter en stund kommer bakterieveksten tilbake slik at man må desinfisere på nytt. Alt dette kan man unngå med Anolytechs miljøvennlige system for vanndesinfeksjon.

Områder innen dyreavl

Landbruk og dyrehold var bransjene som Anolytech først begynte å samarbeide med. Stadig flere landbrukere har gått over til vår løsning, noe som har resultert i bedre dyrehelse hos mange.»

Stefan Fischlein, grunnlegger av Anolytech

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål