Rista Mjölkgård

Faktaruta (grön)

Rista Mjölkgård

EIERE

Karl-Gunnar og Kristina Gunnarsson (tredje generasjon). Det forventes at sønnen Kenneth og broren Krister tar over driften.

STED

Alunda (utenfor Uppsala)

PROFIL

Produserer konsummelk for kunder i Mälardalen. Totalt 350 dyr, hvorav 200 melkekyr. 300 ha jordbruksareal. Melkerobot ble installert i 2018. Ny maskinhall i 2019. Nye kornsiloer i 2020.

BEHOV

Gården henter vann fra fire egne brønner. Vedvarende regnvær og snøsmelting om våren skaper problemer med bakterier i overflatevann, som fører til biofilm med bakterier i vannkarene til kyrne. ARLAs/SLVs kontrollprogram for hygiene øker kontinuerlig behovet for å håndtere bakterier, da færre bakterier i melken gir bedre betalt. Samtidig reduserer friskere dyr kostnaden for antibiotika og veterinærhjelp.

LØSNING

Med Anolytechs løsning forsvant vannfilmen, noe som har gjort dyrene friskere gjennom bedre jurhelse og dermed mindre akutt mastitt.

Rista Mjölkgård

Færre bakterier ga friskere kyr med svenske Anolytechs system for desinfeksjon av vann

Rista Mjölkgård utenfor Uppsala hadde problemer med biofilm med bakterier i drikkekarene til kyrne. Løsningen ble et system for desinfeksjon av vann uten skadelige kjemikalier fra svenske Anolytech.

 

Familien Gunnarsson er fjerdegenerasjons bønder. Karl-Gunnar driver sammen med kona Kristina og sønnene Kenneth og Krister to gårder i Alunda utenfor Uppsala.

     Krister har ansvaret for plantedyrkingen og Kenneth for dyreholdet av de totalt 350 dyrene, hvorav 200 er melkekyr. Man inngår i et avlsprogram som skal utvikle friskere og mer lønnsomme dyr gjennom krysningsavl av Holstein, SLB og Montbeliarde. Ambisjonsnivået er høyt, og dyrevelferden er prioritert.

     – En viktig forutsetning for vår virksomhet er tilgangen til friskt vann. Vi henter alt vannet fra fire egne brønner. Ved vedvarende regn og snøsmelting om våren har vi ofte problemer med at overflatevann med bakterier danner en biofilm i drikkekarene til kyrne, sier Kenneth.

     Han sier at hvis de ikke håndterer den kontaminerte biofilmen, vil bakteriene føre til infeksjoner hos kyrne, noe som gjør dem syke, øker kostnadene for antibiotika og veterinærhjelp samt reduserer betalingen fra ARLA. Samtidig må kyrne sløse energi på å håndtere bakterier og virus.

     – Med Anolytechs løsning har vi fått fjernet biofilmen fra drikkevannet til kyrne, noe som har gjort dem friskere gjennom bedre jurhelse og dermed ikke så utsatt for akutt mastitt.

Miljøvennlig løsning erstattet skadelige kjemikalier

Da man i 2012 investerte i en ny driftsbygning, håndterte man bakterieveksten gjennom tiltak med kjemikalier. I 2014 tok man i bruk Anolytechs miljøvennlige løsning med AnoDes.

     – Det er et stort pluss for miljøet at vi har erstattet skadelige kjemikalier med AnoDes. Samtidig slipper vi som jobber her å håndtere miljøskadelige stoffer og emballasje, noe som føles veldig bra.

Anolytechs sirkulære system gjør en forskjell

Da Anolytech startet virksomheten i 2005, var mange skeptiske til selskapets nye og mer miljøvennlige metode for å desinfisere vann med hypoklorsyre uten skadelige kjemikalier. I dag baner en stadig større miljøbevissthet vei for et teknologisk skifte fra kjemikaliebasert til Anolytechs miljøvennlige desinfeksjon.

     Det miljøvennlige er en konsekvens av at AnoDes er en unik pH-optimalisert hypoklorsyre som utelukkende er fremstilt av vann, salt og strøm, og som dreper bakterier virus, mugg, sopp og sporer gjennom alkoholfri desinfeksjon av vann, hender og overflater.

     AnoDes brukes innen flere områder der man må bekjempe uønskede bakterier som campylobacter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) og legionella, bl.a. fordi det er svært effektivt uten å være farlig for mennesker og dyr.

     Det at teknologien er sertifisert iht. ledende standarder for hånd- og overflatedesinfeksjon samt godkjent iht. biociddirektivet, bidrar til en økende interesse også fra kunder utenom agrosektoren, bl.a. innen eiendom, helse og omsorg, utdanning og industri.

.

Rista Mjölkgård

Faktaruta (grön)

Rista Mjölkgård

EIERE

Karl-Gunnar og Kristina Gunnarsson (tredje generasjon). Det forventes at sønnen Kenneth og broren Krister tar over driften.

STED

Alunda (utenfor Uppsala)

PROFIL

Produserer konsummelk for kunder i Mälardalen. Totalt 350 dyr, hvorav 200 melkekyr. 300 ha jordbruksareal. Melkerobot ble installert i 2018. Ny maskinhall i 2019. Nye kornsiloer i 2020.

BEHOV

Gården henter vann fra fire egne brønner. Vedvarende regnvær og snøsmelting om våren skaper problemer med bakterier i overflatevann, som fører til biofilm med bakterier i vannkarene til kyrne. ARLAs/SLVs kontrollprogram for hygiene øker kontinuerlig behovet for å håndtere bakterier, da færre bakterier i melken gir bedre betalt. Samtidig reduserer friskere dyr kostnaden for antibiotika og veterinærhjelp.

LØSNING

Med Anolytechs løsning forsvant vannfilmen, noe som har gjort dyrene friskere gjennom bedre jurhelse og dermed mindre akutt mastitt.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • kyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Systemet
Sertifikater

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here