Nordea Open 2021 (”Båstadtennisen”)

Faktaruta (grön)

Nordea Open 2021 («Båstadtennisen»)

EIER

Arena Båstad AB i samarbeid med tourorganisasjonene WTA og ATP

STED

Båstad Tennisstadion

PROFIL

Sveriges klassiske tennisturnering som årlig finner sted i begynnelsen av juli. Turneringen er inndelt i en dame- og herreturnering og går over i 13 dager.

BEHOV

Viktig at de 1300 besøkende som slapp inn hver dag til tross for den pågående pandemien, kunne møtes, omgås og gjøre forretninger. Det var derfor viktig for arrangøren å bidra til at disse møtene kunne skje på en måte som reduserte smitterisikoen.

LØSNING

At Anolytechs hånddesinfeksjon var fritt tilgjengelig for alle funksjonærer, bidro til å redusere smitterisikoen samtidig som flere følte seg komfortable under turneringen.

Nordea Open 2021 (”Båstadtennisen”)

Hånddesinfeksjon fra svenske Anolytech reduserte smitterisikoen under Båstadtennisen

For arrangørene av «Båstadtennisen» var tilgangen til hånddesinfeksjon av god kvalitet viktig for at folk skulle kunne møtes, omgås og gjøre forretninger på en trygg måte. Anolytechs desinfeksjon av vann uten skadelige kjemikalier løste problemet.

 

Arena Båstad AB driver og utvikler den klassiske årlige tennisturneringen på Båstad Tennisstadion, der centercourten ble anlagt allerede i 1907. Båstad Tennisstadion er, sammen med nærliggende Hotel Skansen, et av Europas vakreste anlegg og omtales ofte som spillernes favoritturnering. I perioden 2020–2023 går turneringen under navnet «Nordea Open».

     Under Nordea Open i Båstad i 2021 leverte Anolytech desinfeksjonsmiddel til funksjonærene. En grunn er at selskapet var først ute med å lage et alkoholfritt hånddesinfeksjonsmiddel sertifisert i Sverige iht. EU-normen EN 1500, og at de dermed oppfylte de strenge kvalitetskravene fra tourorganisasjonene WTA og ATP.

 

Hånddesinfeksjon for tryggere møter

Pandemien gjorde at man kun tillot 1300 besøkende per dag under den 13 dager lange dame- og herreturneringen, mot totalt over 60 000 året før. Samtidig var håndteringen for å minimere smitterisikoen i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger høyt prioritert av arrangøren Båstad Arena:

     – Båstadtennisen er en fantastisk anledning for tennisinteresserte å møtes, omgås og gjøre forretninger. For oss som arrangører var det i 2021 ekstra viktig å bidra til at disse møtene kunne skje på en måte som holdt smitterisikoen på et minimum. Der bidro tilgangen til hånddesinfeksjon av riktig kvalitet fra Anolytech på en viktig måte, sier Sara Bergh, virksomhetsansvarlig i Arena Båstad.

     Anolytech leverte AnoDes i både lommeforpakning og som refill for konkurransens funksjonærer. Middelet var tilgjengelig i forbindelse med transport og i andre sammenhenger der man forflyttet seg.

Sertifisering bygger troverdighet

Da Anolytech startet virksomheten i 2005, var mange skeptiske til selskapets nye og mer miljøvennlige metode for å desinfisere vann med hypoklorsyre uten skadelige kjemikalier. I dag baner en stadig større miljøbevissthet vei for et teknologisk skifte fra kjemikaliebasert til Anolytechs miljøvennlige desinfeksjon.

     Det miljøvennlige er en konsekvens av at AnoDes er en unik pH-optimalisert hypoklorsyre som utelukkende er fremstilt av vann, salt og strøm, og som dreper bakterier virus, mugg, sopp og sporer gjennom alkoholfri desinfeksjon av vann, hender og overflater.

     AnoDes brukes innen flere områder der man må bekjempe uønskede bakterier som campylobacter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) og legionella, bl.a. fordi det er svært effektivt uten å være farlig for mennesker og dyr.

     Det at teknologien er sertifisert iht. ledende standarder for hånd- og overflatedesinfeksjon samt godkjent iht. biociddirektivet, bidrar til en økende interesse også fra kunder utenom agrosektoren, bl.a. innen eiendom, helse og omsorg, utdanning og industri.

Nordea Open 2021 (”Båstadtennisen”)

Faktaruta (grön)

Nordea Open 2021 («Båstadtennisen»)

EIER

Arena Båstad AB i samarbeid med tourorganisasjonene WTA og ATP

STED

Båstad Tennisstadion

PROFIL

Sveriges klassiske tennisturnering som årlig finner sted i begynnelsen av juli. Turneringen er inndelt i en dame- og herreturnering og går over i 13 dager.

BEHOV

Viktig at de 1300 besøkende som slapp inn hver dag til tross for den pågående pandemien, kunne møtes, omgås og gjøre forretninger. Det var derfor viktig for arrangøren å bidra til at disse møtene kunne skje på en måte som reduserte smitterisikoen.

LØSNING

At Anolytechs hånddesinfeksjon var fritt tilgjengelig for alle funksjonærer, bidro til å redusere smitterisikoen samtidig som flere følte seg komfortable under turneringen.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  •  Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.
Systemet
Sertifikater

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here