Mansdala Gård (grisproduktion)

Faktaruta (grön) 

Mansdala Gård (griseproduksjon)

EIERE

Ulrika og Sven-Olof Carlsson

STED

Hammenhög (samt to mindre gårder i nærområdet)

PROFIL

900 purker produserer årlig 25 000 smågriser, hvorav 7500 går til slakt og resten til videresalg. 185 ha jordbruksareal med korn, hvete, oljeplanter og sukkerbeter. 6 heltidsansatte i tillegg til 4 familiemedlemmer. Ble kåret til «Årets Leverandør Gris 2018» av HKScan med begrunnelse i stor nøyaktighet i rutiner og produksjon i kombinasjon med kontinuerlig forbedringsarbeid.

BEHOV

Gården henter vann fra egne brønner. Ingen store problemer med verken kvalitet eller tilgang til vann, annet enn at biofilm i vannrørene blokkerte nipler som derfor krevde fortløpende manuell rengjøring, noe som både var tidkrevende og kjedelig.

LØSNING

Med Anolytechs løsning reduserte man nivået på organismer i vannledningene. Sammen med biofilmen forsvant også problemene med tette nipler.

Mansdala Gård (grisproduktion)

Biofilmen i vannledningene forsvant med Anolytechs system for desinfeksjon av vann

Griseprodusenten Mansdala Gård i Österlen hadde problemer med organismer som førte til biofilm i vannledningene. Svenske Anolytechs miljøvennlige system for desinfeksjon av vann uten skadelige kjemikalier løste problemene.

 

Familien Carlsson driver med griseavl på Mansdala Gård og to mindre gårder i nærheten. Ulrika og Sven-Olof kjøpte gården i 1994 og bor i våningshuset fra 1874. Det nærmer seg imidlertid tid for neste generasjon å ta over, og sønnen Christian og hans kone Annette står klare sammen med broren Olof.

     Som en følge av at gården ligger i forkant når det gjelder kvaliteten på smågrisene de leverer, ble de kåret til «Årets Leverandør Gris 2018» av HKScan.

     – Det er kjekt å få en anerkjennelse for arbeidet vi har lagt ned for å utvikle driften og øke kvaliteten på grisene vi leverer, sier Ulrika Carlsson.

     Hun er litt av en Petter Smart og står bl.a. bak løsningen med omvendt trekking av rørene til vanniplene i båsen, en idé som andre grisebønder har kopiert. I stedet for at smågrisenes nippel ligger sist på ledningen, er det purkens nippel som gjør det.

     – Vi kom til å tenke på at smågrisene er for svake til å suge niplene rene. Fordi purkens nippel nå ligger sist, trenger vi ikke lenger å rengjøre smågrisniplene til enhver tid.

Problemet med bakterier i vannet forsvant

Gården har god nok tilgang på vann, men hadde tidligere problemer med at innholdet av organismer var for høyt og at det dannet seg biofilm i vannledningene.

– Frem til vi installerte Anolytechs system, måtte vi rengjøre niplene nesten hver dag. Deres miljøvennlige løsning var sterk nok til å løse opp biofilmen som ofte havnet i niplene. Etter en ukes tid var rørene rene, og problemet forsvant. Siden har det fungert perfekt, sier Christian Carlsson.

Kontinuerlig desinfeksjon i stedet for selektive tiltak

Christian mener at bærekraftsfilosofien er en naturlig del av å være gårdbruker i dag. Det å slippe å sette inn selektive tiltak mot skadelige kjemikalier for å redusere bakterienivået midlertidig, føles riktig.

     – Det var en lettelse da vi installerte Anolytechs system, som fortløpende produserer hypoklorsyren vi trenger her på gården. På samme måte som vi har solcellepaneler til å produsere vår egen strøm, sier Christian Carlsson.

Sertifisering bygger troverdighet

Da Anolytech startet virksomheten i 2005, var mange skeptiske til selskapets nye og mer miljøvennlige metode for å desinfisere vann med hypoklorsyre uten skadelige kjemikalier. I dag baner en stadig større miljøbevissthet vei for et teknologisk skifte fra kjemikaliebasert til Anolytechs miljøvennlige desinfeksjon.

     Det miljøvennlige er en konsekvens av at AnoDes er en unik pH-optimalisert hypoklorsyre som utelukkende er fremstilt av vann, salt og strøm, og som dreper bakterier virus, mugg, sopp og sporer gjennom alkoholfri desinfeksjon av vann, hender og overflater.

     AnoDes brukes innen flere områder der man må bekjempe uønskede bakterier som campylobacter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) og legionella, bl.a. fordi det er svært effektivt uten å være farlig for mennesker og dyr.

     Det at teknologien er sertifisert iht. ledende standarder for hånd- og overflatedesinfeksjon samt godkjent iht. biociddirektivet, bidrar til en økende interesse også fra kunder utenom agrosektoren, bl.a. innen eiendom, helse og omsorg, utdanning og industri.

Mansdala Gård (grisproduktion)

Faktaruta (grön) 

Mansdala Gård (griseproduksjon)

EIERE

Ulrika og Sven-Olof Carlsson

STED

Hammenhög (samt to mindre gårder i nærområdet)

PROFIL

900 purker produserer årlig 25 000 smågriser, hvorav 7500 går til slakt og resten til videresalg. 185 ha jordbruksareal med korn, hvete, oljeplanter og sukkerbeter. 6 heltidsansatte i tillegg til 4 familiemedlemmer. Ble kåret til «Årets Leverandør Gris 2018» av HKScan med begrunnelse i stor nøyaktighet i rutiner og produksjon i kombinasjon med kontinuerlig forbedringsarbeid.

BEHOV

Gården henter vann fra egne brønner. Ingen store problemer med verken kvalitet eller tilgang til vann, annet enn at biofilm i vannrørene blokkerte nipler som derfor krevde fortløpende manuell rengjøring, noe som både var tidkrevende og kjedelig.

LØSNING

Med Anolytechs løsning reduserte man nivået på organismer i vannledningene. Sammen med biofilmen forsvant også problemene med tette nipler.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden
Systemet
Sertifikater

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here