Senk bakterienivået og spar millioner av liter vann hvert år

Dagens renseanlegg renser effektivt innkommende gråvann fra avfall og organisk materiale. Men etter at vannet har passert det endelige biofilteret, inneholder det fortsatt store mengder bakterier og andre skadelige mikroorganismer. Med Anolytechs miljøvennlige og EU-godkjente system drepes mikroorganismer effektivt med vår unike desinfeksjonsløsning AnoDes, som tilsettes vannet. AnoDes senker bakterienivået så mye at det utgående vannet kan gjenbrukes – og millioner av liter vann kan spares hvert år.

Med siktet innstilt på agenda 2030

I dag stiller de globale målene i Agenda 2030 strenge krav til alle samfunnsfunksjoner om å spare vann gjennom redusert forbruk og økt gjenbruk. Et renseverk har store muligheter til å bidra til dette arbeidet ved å desinfisere vannet før det slippes ut eller gjenbrukes.

     Anolytech tilbyr et EU-godkjent desinfeksjonssystem som effektivt dreper skadelige mikroorganismer gjennom en miljøvennlig sirkulær prosess som reduserer bruken av farlige kjemikalier og transporter – og som først og fremst sparer enorme mengder vann.

Kraftig bakteriedrepende effekt

Allerede i små doser dreper AnoDes bakterier, virus, sporer, sopp og råte samt fjerner og hindrer fremvekst av biofilm i vannsystemer.

     AnoDes angriper blant annet proteiner i mikroorganismenes cellemembran og skader dem slik at cellen sprekker og dør. Takket være den direkte virkningsmekanismen spiller det ingen rolle om bakteriene er resistente eller multiresistente mot antibiotika.

Plassprodusert og miljøvennlig

AnoDes produseres utelukkende av vann, salt og strøm, og resultatet er en unik pH-optimalisert hypoklorsyre med kraftig bakteriedrepende effekt.

     Produksjonen skjer i renseverket i et anlegg som kobles til det utgående vannet. Fordi AnoDes ikke inneholder farlige kjemikalier, er desinfeksjonsløsningen både miljøvennlig og ufarlig for mennesker og dyr.

Redusert bakterienivå sparer vann

Anolytechs anlegg kobles til som et siste skritt i verkets renseprosess etter at avfall og organisk materiale er filtrert bort. Ved å kontinuerlig dosere AnoDes i renseverkets utgående vann, kan bakterieinnholdet reduseres betydelig til et nivå som tilsvarer badevann og slippes ut i havet. Det utgående vannet kan også gjenbrukes som teknisk vann til interne prosesser eller selges videre.

     Anolytechs system gjør at kommunen kan gjenbruke gråvann på flere ulike måter og redusere forbruket av vann med flere millioner liter hvert år.

Vanskelig og dyrt å fikse

Det spiller ingen rolle om eiendommens vannsystem er nytt eller gammelt, legionellabakterier kan fortsatt finne veien inn i både kaldt- og varmtvannsrør. Og selv om vannet varmes opp til over 70 grader i varmtvannsberederen/VVC, kan vannsystemet fortsatt inneholde Legionella.
Å spyle systemet med varmt vann er heller ikke tilstrekkelig da spylingen ikke tar for seg bakterier i systemets endepunkter, som dusjslanger, dusjhoder og kraner. Dersom vannsystemet i tillegg har problemer med biofilm, betyr det at bakteriene kan få tak i biofilmen der de formerer seg og sprer seg til vannet rundt.

Bærekraftig sirkulær prosess

Tradisjonell desinfeksjon er ofte en lineær prosess der miljøskadelige stoffer transporteres, brukes og gir opphav til restprodukter som må håndteres.

     Anolytechs system er en bærekraftig sirkulær prosess uten farlige restprodukter. Etter desinfeksjonen går AnoDes nemlig tilbake til sine naturlige bestanddeler, og de ufarlige restproduktene kan ble med vannet ut i havet eller videre ved gjenvinning av vannet.

Forbedrer arbeidsmiljøet

Fordi AnoDes ikke inneholder noen farlige kjemiske stoffer, slipper slipper personalet på renseverket å håndtere skadelige kjemikalier som krever beskyttelsesklær og åndedrettsvern.

     Anolytechs system forbedrer også arbeidsmiljøet for de som kommer i kontakt med det gjenvunnede tekniske vannet. Kjøpere av vannet, eller en annen kommunal virksomhet som bruker teknisk vann til f.eks. høytrykksvask eller vanning, risikerer da ikke å utsettes for vannbårne bakterier eller andre smittestoffer.

     Fordi det ikke brukes farlige kjemikalier, kreves det mindre transport av farlig gods og mindre håndtering av emballasje.

Enkel installasjon of lave driftskostnader

Produksjonsanlegget består av en styringsenhet, en saltbeholder og en blandingsmodul.

     Anlegget er lett å installere og har lavt energiforbruk og lav saltkostnad. Desinfeksjonen skjer automatisk, med unntak av påfylling av salt, som leveres i sekker.

     Anlegget kan enten leies eller kjøpes av Anolytech. Begge situasjonene krever en serviceavtale med Anolytech for at riktig funksjon og sluttprodukt skal kunne garanteres.

Sterk forskningsstøtte

Det finnes sterk forskningsstøtte for bruken av «elektrolysert» vann til å drepe bakterier og andre skadelige mikroorganismer. Det har bl.a. vist seg å være effektivt mot de fleste vanlige bakteriepatogener, slik som legionella, salmonella, e.coli, listeria, vibrio, staphylococcus aureus, MRSA, spordannende bakterier og virus (inkl. norovirus) samt sopp.

  • Det kan være 700 - 800 ulike typer bakterier i drikkevannet i et stabilt miljø. Ofte måler vanlige vannprøver bare noen få av disse. Anolytechs AnoDes dreper alle typer bakterier effektivt.
  • Den bakteriedrepende effekten av konsentrert AnoDes er 200 ganger høyere enn klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Periodisk desinfeksjon kan være både kostbart og vanskelig å gjennomføre ettersom dyrene må flyttes. Med AnoDes foregår desinfeksjonen kontinuerlig med dyrene på plass.
  • Når AnoDes konsumeres, går den tilbake til bestanddelene: 99,5 % vann og 0,5 % biologisk nedbrytbare stoffer. Dette gjør AnoDes helt risikofri for både dyr og natur. Bakterier som er multiresistente mot antibiotika er ikke et problem da AnoDes dreper dem like effektivt som andre bakterier.

«Kommunen vår har valgt å ta i bruk AnoDes som en måte å gjenbruke 75 000 000 liter vann årlig. Ved å produsere et teknisk vann til bruk for de interne prosessene, kan renseanlegget vårt avlaste kommunens drikkevannsproduksjon.»

Driftsleder for et renseanlegg i en sørsvensk kommune

Bidrar til følgende FNs globale bærekraftsmål