Ny EN-standard

Nå oppfyller vår desinfeksjon enda en EN-standard!

Vi har i løpet av året gjennomført flere tester av vår desinfeksjon. Anolytechs desinfeksjon Anolyt-pH oppfyller kravene for seks europeiske standarder for desinfeksjon innen helse og omsorg, medisin, næringsmidler, industri, husholdninger og institusjoner. Den sist gjennomførte testen oppfyller kravene iht. europeisk standard EN 14476. Dette har vært en viktig test å gjennomføre og oppfylle, da den beviser at Anolyt-pH dreper virus, inkludert koronavirusfamilien.

Om EN-standard 14476

EN-standarden 14476 for kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler er en kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusdrepende effekt innen medisinområdet. Prøven er utført på flere virus, også koronavirusfamilien. Prøven er gjennomført med svært gode resultater. Den svenske standarden heter:  SVENSK STANDARD · SS-EN 14476:2013, og du kan lese mer om EN-standarden på Svenska institutet for standarder (SIS).

Anolyt-pH og koronavirusfamilen

Hypoklorsyre er en endogen substans i alle pattedyr og er effektiv mot et bredt spekter mikroorganismer. Flere studier viser at hypoklorsyre effektivt bekjemper virus, slik som koronavirus. Ved kontakt med viruset trenger hypoklorsyren gjennom mikroorganismens cellemembran og slår ut cellens evne til å overleve eller formere seg. For øyeblikket har blant annet US Environmental Protection Agency anbefalt mange desinfeksjonsmidler mot COVID-19, inkludert hypoklorsyre. Kilde*

 

Institutt for hygiene og miljømedisin ved Universitätsmedizin Greifswald i Tyskland har utført egne tester av ulike desinfeksjonsmidler mot koronavirus, der hypoklorsyre var et av de testede desinfeksjonsalternativene. Deres tester viser også at hypoklorsyre er effektivt i bekjempelsen av viruset. Kilde*

 

Australias regjering gikk i vår ut med anbefalinger for desinfeksjon av Covid-19 i ulike miljøer. Hypoklorsyre er et av desinfeksjonsmidlene som den australske regjeringen har med i sine anbefalinger. Kilde*

Anolytechs desinfeksjonsmidel

Anolytechs maskiner produserer hypoklorsyre. Produktet kaller vi Anolyt-pH. Det vannbaserte produktet er helt uten skadelige kjemikalier, fargestoffer eller alkohol. Produktet er biologisk nedbrytbart og svært skånsomt mot mennesker og miljø. Anolyt-PH er miljøvennlig, trygt og helt giftfritt.

 

Anolytechs desinfeksjonsteknologi kan brukes på flere ulike måter innen mange områder og bransjer. Den kan også tilpasses ut fra problemstillinger og ulike prosesser. Man kan dele inn bruken i fire hovedområder:

Bakteriefritt vann med Anolytechs system

Med en jevn og sikker tilførsel av desinfeksjon i vannet elimineres risikoen for spredning av bakteriologisk smitte i drikkevann, bad og dusj, kjøkken, restaurant m.m. Når man tilsetter Anolyt-pH i vannet, får man et vann som ikke inneholder skadelige bakterier, virus, sporer eller sopp og et vannsystem som er fritt for biofilm. Anolytechs system hindrer ikke bare bakterier i det innkommende vannet, men også at det kommer inn bakterier utenfra som etablerer seg i vannsystemet.

Anolytechs desinfeksjon på flaske

Anolytechs hånd og overflatedesinfeksjon er effektiv og dreper bakterier, virus, mugg, sporer og sopp. Det vannbaserte produktet er helt uten skadelige kjemikalier, fargestoffer eller alkohol. Desinfeksjonsmiddelet oppfyller de fleste EN-standarder.

Desinfeksjon gjennom tørrtåke

Anolytech Disinfection System™ kan brukes til å desinfisere med tørrtåke og er godkjent iht. EN-standard 17272 for maskinell automatisert luftbåren romdesinfeksjon. Tørrtåken dreper bakterier, virus, mugg, sporer og sopp. Det vannbaserte produktet er helt uten skadelige kjemikalier, fargestoffer eller alkohol.

Sirkulær prosess med produksjon av desinfeksjon på stedet

Med Anolytechs maskin på stedet kan man skape en sirkulær prosess der man eliminerer brann- og miljøfarlig transport og avfall. Næringsliv og viktige samfunnsfunksjoner sikrer seg tilgang til desinfeksjon og blir uavhengige av leverandører. Det er også et mer miljøvennlig alternativ som verner om en bærekraftig fremtid.

Testet og godkjent

Anolytech er registrert på artikkel 95-listen (biocidforordningen) i PT 1-5. Menneskelig hygiene, overflatedesinfeksjon, veterinærhygiene, overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og dyrefôr og drikkevann. Anolytechs produkt Anolyt-pH oppfyller ikke bare den nye EN-standarden EN 14476, men også de europeiske standardene for desinfeksjonsmidler: EN 13624, EN 13697, EN 13610, EN17272 og EN 13727

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here