Latour

Ystad-selskapet Anolytech utvider med ny deleier og flere medarbeidere

Anolytech utvider eierbasen med en ny minoritetsdeleier i form av børsnoterte Latour. Den nye deleieren tilfører et stort industrielt nettverk, erfaring fra internasjonalisering, kommersialisering og kapital som støtte for en videre ekspansjon av virksomheten. En direkte konsekvens av eierskapsendringen er at Anolytech vokser med fem nye medarbeidere samtidig som man øker satsingen på det norske markedet.

 

Interessen for Anolytechs miljøvennlige system for desinfeksjon av vann øker parallelt med interessen for FNs Agenda 2030 med globale mål for bærekraftig utvikling. For å kunne ekspandere og dermed møte interessen, utvider selskapet nå eierbasen gjennom en rettet emisjon, der Investment AB Latours datterselskap Latour Future Solutions AB blir minoritetseier.

 

– Med Latour som langsiktig partner får vi mulighet til å vokse ytterligere internasjonalt og samtidig styrke vår etablerte posisjon innen bærekraftige løsninger for desinfeksjon, sier Stefan Fischlein, grunnlegger av Anolytech.

 

– Vi øker nå personalstyrken kraftig for å dekke etterspørselen etter vårt system. Forrige uke introduserte vi fire nye svenske og en norsk medarbeider, som sammen med en ny partner skal styrke tilstedeværelsen på det svenske og norske markedet. Vi regner dessuten med å rekruttere ytterligere to personer innen utgangen av året, sier Sandra Lindström, adm.dir. i Anolytech.

 

– Et av våre investeringsområder er løsninger for bærekraftig vanntilgang. Anolytech tilbyr et biobasert sirkulært system som effektivt hindrer at uønskede bakterier eller virus spres via vann, sier Pelle Mattisson, adm.dir. i Latour Future Solutions.

 

Da svenske Anolytech i 2005 presenterte en ny og mer miljøvennlig måte å desinfisere vann på uten bruk av kjemikalier, var mange skeptiske. 17 år senere fremstiller selskapets utstyr daglig en unik pH-optimalisert hypoklorsyre av vann, salt og strøm som dreper bakterier, virus, mugg, sopp og sporer gjennom miljøvennlig desinfeksjon av vann, hender og overflater for europeiske kunder innen ulike bransjer. Produksjonen av desinfeksjonsmiddel skjer på stedet i et sirkulært system.

 

 

For mer informasjon:

Sandra Lindström, adm.dir. Anolytech Norden AB, 0737-57 32 38

Pelle Mattisson, adm.dir. Latour Future Solutions AB, 0705-80 06 57

Fredrika Ekman, Investment Director Investment AB Latour, 0725-84 93 43

 

Svenske Anolytech har utviklet et sirkulært system for effektiv og miljøvennlig desinfeksjon av vann basert på naturens eget desinfeksjonsmiddel, hypoklorsyre, som inngår naturlig i immunsystemet hos mennesker og dyr. Selskapets system tilbys som en pakketjeneste til kunder innen industri- og næringsmiddelproduksjon, landbruk og dyrehold, hotell og eiendom, samt helse og omsorg. De har kunder i hele Norden samt i Tyskland og Spania. Virksomheten ble grunnlagt i 2005 og har hovedkontor i Ystad med 17 ansatte.

 

Latour Future Solutions AB er et investeringsområde innen Latour som retter seg inn mot vekstselskaper som utvikler løsninger for et bærekraftig samfunn. Målet er at investeringene skal skape et bærekraftig samfunn ut fra alle dimensjoner; miljømessige, sosiale og økonomiske.

 

Investment AB Latour er et blandet investeringsselskap bestående av en heleid industrivirksomhet samt en portefølje av børsnoterte selskaper der Latour er hovedeier eller en av hovedeierne. Børsporteføljen består av ti betydelige selskaper med en markedsverdi på ca. 66 milliarder kroner. Den heleide industrivirksomheten har en omsetning på 20 milliarder kroner.

Dela inlägget

Add Your Heading Text Here