Garantert bakteriefritt vann
og effektiv desinfeksjon i industrimiljø

Bakteriefritt vann og nøye desinfiserte industrimiljøer er ofte avgjørende forutsetninger for en trygg og effektiv produksjon. Men for å opprettholde et bakteriefritt miljø må det ofte settes inn tidkrevende tiltak med skadelige kjemikalier. Anolytechs miljøvennlige system fungerer i stedet forebyggende, og produksjonen av vår unike desinfeksjonsløsning AnoDes skjer ute hos dere, noe som gjør at dere alltid har tilgang til desinfeksjon.

Effektivt mot bakterier og biofilm

AnoDes er en pH-optimalisert hypoklorsyre som utvinnes fra salt utelukkende ved hjelp av vann og strøm. AnoDes dreper effektivt bakterier, virus, sporer, sopp og råte samt stopper fremveksten av biofilm i vannledninger. Ved å kontinuerlig dosere AnoDes i vannet, holder det seg bakteriefritt døgnet rundt, hele året.

     Produksjonen skjer i et anlegg som dere leier av Anolytech og som kobles direkte til eiendommens vannsystem. Anolytechs system er enkelt å installere, og desinfeksjonen skjer automatisk, med unntak av påfylling av salt. 

     Fra anlegget kan man også tappe konsentrat av AnoDes på flaske for bruk til desinfeksjon på en rekke ulike områder. AnoDes inneholder ingen skadelige kjemikalier og er ufarlig for mennesker og natur.

Forebyggende beskyttelse og langsiktig effekt

Anolytechs forebyggende desinfeksjonssystem skiller seg fra tradisjonelle metoder der desinfeksjon først skjer når problemene har oppstått og vannledninger og andre deler av vannsystemet må spyles rene eller skiftes ut. Tiltakene fjerner symptomene der og da, men løser ikke det grunnleggende problemet med at vannet og ledningene hele tiden kontamineres av bakterier. 

     Med Anolytechs metode elimineres problemet helt ved at det hele tiden er små mengder bakteriedrepende AnoDes i vannledningene. AnoDes fungerer også som en trygg barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst.

Desinfeksjon av drikkevann

Fordi systemet kobles til vannsystemet, vil det innkommende vannet være bakteriefritt, og den kontinuerlige doseringen av AnoDes gjør deretter at vannet holder seg bakteriefritt på sin vei gjennom vannsystemet, inkludert dusjhoder, slanger og andre endepunkter. Samtidig hindrer AnoDes ny fremvekst av biofilm.

Transportbånd

Systemet gjør det mulig å effektivt redusere bakterietrykket som transportbånd og annet utstyr ofte utsettes for, og desinfeksjonen kan gjennomføres under pågående produksjon.

Hydroponisk dyrking

Ved hydroponisk dyrking av næringsmidler stilles det naturligvis svært strenge krav til bakteriefritt vann. Anolytechs miljøvennlige system hindrer bakterieangrep og fremvekst av biofilm, slik at både dyrkere og forbrukere kan føle seg trygge. AnoDes i vannet har også vist seg å forlenge holdbarheten til det som dyrkes.

Vannbaserte produkter

Produkter som f.eks. vannbasert maling kan bruke den bakteriedrepende effekten til AnoDes for å unngå muggdannelse i det ferdige produktet.

Produksjon av is

Ved produksjon av is eliminerer man risikoen for bakterieangrep og fremvekst av biofilm da AnoDes holder seg aktiv også etter nedfrysing. Når isen smelter, vil smeltevannet derfor ikke tilføre bakterier i omgivelsene.

Garderober og dusjerr

Legionellabakterier kan få feste i garderobens dusjer og vannkraner og forårsake legionærsykdom, en alvorlig form for lungebetennelse. Bakteriene spres til lungene via vanndamp når vannstråler slås i stykker i dusjhoder og luftblandere på vannkraner. Ved å kontinuerlig tilføre AnoDes i vannet hindrer man at legionellabakteriene får feste og sprer seg, samtidig som man ikke trenger å bytte dusjhoder like ofte.

Gjenvinning

Ved rensing og gjenvinning av gråvann og spillvann supplerer Anolytechs system øvrige rensesystemer og gjør vannet bakteriefritt. Å rense og gjenvinne utslippsvann fra industrien i stadig større grad, er et viktig skritt for å oppnå FNs globale mål.

 

Rengjør på plass(CIP)

CIP-rengjøring er tradisjonelt en rengjøringsprosess som krever mye vann, kjemikalier og energi. I mange hygieniske produksjonsmiljøer, f.eks. innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien, er det også nødvendig å desinfisere produksjonssystemet etter CIP-rengjøringen, noe som krever enda mer vann og kjemikalier. Med Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem kreves ingen skadelige kjemikalier i desinfeksjonsfasen. Samtidig kan man spare store mengder vann og energi.

Emballasjematerialer, returbeholdere og kar

AnoDes kan f.eks. brukes til å desinfisere emballasjematerialer, returbeholdere og kar før, under og etter produksjon. På denne måten sikrer man at ingen bakterier overlever produksjonsfasen og blir med over til produktene, andre avdelinger, produsenter eller sluttmottakere senere i kjeden.

Øvrig desinfeksjon av overflater og gjenstander

Med AnoDes kan dere desinfisere hele rom, vegger, arbeidsflater, redskaper og andre løse gjenstander.

     Desinfeksjon med AnoDes kan gjøres på flere måter, f.eks. gjennom dyser, sprayapplikasjoner, håndsprøyter eller en tåkemaskin som sprer tørrtåke for effektiv desinfeksjon av alle rommets overflater samtidig. Anolytech tilbyr en tåkemaskin som er godkjent iht. EN-standard 17272 for maskinell automatisert luftbåren romdesinfeksjon. AnoDes kan også tappes på sprayflasker for enkel og rask desinfeksjon av mindre flater og gjenstander.

Hånddesinfeksjon

Fordi AnoDes produseres på stedet, kan dere produsere deres egen hånddesinfeksjon ved å tappe AnoDes på pumpeflasker. Den ferdige løsningen er godkjent som hygienisk hånddesinfeksjon iht. EN1500. AnoDes er svært skånsom og tørker ikke ut huden som en alkoholbasert hånddesinfeksjon gjør.

  • Med AnoDes i vannsystemet kan dere redusere vannforbruket og kjemikalieforbruket samt spare energi.
  • AnoDes i konsentrert form har 200 ganger større bakteriedrepende effekt enn klor.
  • Desinfeksjonen angriper blant annet proteiner i cellemembranen hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, slik at cellen sprekker og dør.
  • Desinfeksjonstiltak som gjøres etter at problemene har oppstått, kan være dyre og tidkrevende. Med vårt system skjer desinfeksjonen forebyggende og kontinuerlig, noe som sparer både tid og penger.
  • AnoDes er ufarlig for både mennesker og natur. Når desinfeksjonsløsningen er forbrukt, går den tilbake til sine bestanddeler, som er 99,95 % vann og 0,05 % biologisk nedbrytbare materialer.

”Det er egentlig ingen grenser for hvor mange bransjer som kan dra nytte av vår miljøvennlige desinfeksjonsløsning. Fra hydroponisk dyrking til storskala industrielle prosesser. Alle vinner på å bruke færre kjemikalier og kaste bort mindre vann.”

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrar til følgende av FNs globale bærekraftsmål