Sikrer kyrene tilgang til bakteriefritt vann – døgnet rundt

Bakteriefritt drikkevann er en grunnforutsetning for dyrenes helse og en stabil produksjon. Men det kan ofte være en utfordring å holde vannet fritt for skadelige mikroorganismer og biofilm. For selv om det innkommende vannet holder høy kvalitet, kan kuene selv tilføre nye bakterier slik at man bruker mye tid på å desinfisere vannsystemet (ikke sjelden med miljøskadelige kjemikalier). Tiltakene løser problemet der og da, men etter en stund kommer bakterieveksten tilbake slik at man må desinfisere på nytt. Alt dette kan man unngå med Anolytechs miljøvennlige system for vanndesinfeksjon.

Fokus på forebyggende dyrehelse

Selv om drikkevannet er av høy kvalitet når det kommer inn i anlegget, kan det bli kontaminert på vei gjennom fjøset. Når vannet er kontaminert av bakterier, kan det gjøre kuene syke, men også redusere deres evne til å ta til seg næring. Et kontaminert vann påvirker hele fôringen og kan gjøre at et (ofte dyrt) kvalitetsfôr ikke får de riktige forutsetningene til å fôre opp kuene, samtidig som de skadelige bakteriene påvirker den følsomme vommen negativt. Resultatet blir at kuene må bruke energi på å gjenopprette balansen i vommen, de blir dårlige og produksjonen forstyrres. Drikkevann som utsettes for regelmessige bakterieangrep, kan også påvirke og forstyrre kuenes reproduksjon og kalving. Et bakteriefritt vann er altså en grunnforutsetning for en stabil og kostnadseffektiv produksjon. Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem bidrar til god dyrehelse ved å desinfisere vannet kontinuerlig som et forebyggende tiltak.

Effektivt mot bakterier og biofilm

Anolytechs unike system sikrer dyrene tilgang til friskt vann gjennom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfeksjonsløsning AnoDes i drikkevannsledningen. AnoDes dreper allerede i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, sopp og råte samt stopper fremveksten av biofilm som ellers kan tette igjen vannsystemet og dermed skape grobunn for bakterier. Fordi AnoDes kun består av vann, salt og strøm, inneholder det ingen farlige kjemikalier. Det gjør AnoDes både miljøvennlig og helt ufarlig for dyrene. Kuenes egen bakterieflora i vommen påvirker for eksempel ikke av de små dosene AnoDes i vannet. Produksjonen av AnoDes skjer på stedet i et anlegg som du leier av Anolytech og som kobles direkte til vannsystemet.

Kontamineringen skjer der kuene drikker

Ved kontroll av vannkvaliteten tar man som regel vannprøven i begynnelsen av vannsystemet, der drikkevannet kommer inn. Prøvene viser da at det ikke er noe feil med vannet, men undersøkelsene våre viser at de fleste bakteriene i drikkevannet tilføres senere, lenger inn i systemet og ofte av dyrene selv. Det kan for eksempel være tarmbakterier eller bakterier fra et sykt dyr. Felles drikkeplasser utgjør da en risikofylt smittekilde, og til tross for trykket i vannledningene kan trau og kar føre smitten videre og kontaminere andre dyr i besetningen.

Forebyggende beskyttelse og langsiktig effekt

Anolytechs system skiller seg fra tradisjonelle metoder der desinfeksjonen gjøres først når problemene har oppstått og ledninger, trau og kar må spyles rene, ofte ved hjelp av skadelige kjemikalier. Tiltakene fjerner symptomene der og da, men løser ikke det grunnleggende problemet med at vannet hele tiden tilføres bakterier.

    Med Anolytechs system elimineres problemet helt ved at det hele tiden er små mengder bakteriedrepende AnoDes i vannledningene. AnoDes fungerer også som en trygg barriere hvis det innkommende vannet skulle holde dårlig kvalitet midlertidig. Skittent overvann fra egen brønn eller dårlig kvalitet på det innkommende vannet kan forårsake store problemer. AnoDes gir da en forebyggende beskyttelse slik at det ikke kan oppstå bakterievekst.

  • Konsentrert AnoDes har 200 ganger høyere bakteriedrepende effekt enn klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Periodiske desinfeksjonstiltak kan være både kostbare og vanskelige å gjennomføre, da dyrene må flyttes. Med AnoDes skjer desinfeksjonen kontinuerlig med dyrene på plass.
  • Når AnoDes er forbrukt, går det tilbake til sine bestanddeler: 99,95% vann og 0,05 % biologisk nedbrytbare materialer. Det gjør AnoDes helt risikofritt for både dyr og natur. Bakterier som er multiresistente mot antibiotika, utgjør ikke noe problem da AnoDes dreper disse like effektivt som andre bakterier.

”Gjennom vårt samarbeid med Anolytech sørger vi for at kyrne drikker rent vann, noe som er viktig fordi vann er den største fôrkomponenten. AnoDes holder vannet friskt selv i stallmiljøet, noe som hjelper oss å holde dyrene friske.”

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål

Bengt Engdahl, Månsagården, Mariestad