Garantert bakteriefritt vann
og effektiv desinfeksjon i et industrielt miljø

Bakteriefritt vann og grundig desinfiserte industrimiljøer er ofte avgjørende forutsetninger for sikker og effektiv produksjon. Men å opprettholde et bakteriefritt miljø krever ofte tidkrevende reaktive tiltak med skadelige kjemikalier. Anolytechs miljøvennlige system fungerer i stedet forebyggende og produksjonen av vår unike desinfeksjonsløsning AnoDes foregår på stedet hos deg, noe som gjør at du alltid har tilgang til desinfeksjon.

Effektiv mot bakterier og biofilm

AnoDes er en pH-optimalisert hypoklorsyre som utvinnes fra salt ved bruk av kun vann og elektrisitet. AnoDes dreper effektivt bakterier, virus, sporer, mugg og sopp og stopper veksten av biofilm i vannrør. Ved å kontinuerlig dosere AnoDes i vannet, holder den seg bakteriefri døgnet rundt, hele året.
Produksjonen skjer i et anlegg som du leier av Anolytech og som er koblet direkte til eiendommens vannsystem. Anolytechs system er enkelt å installere og desinfisering er automatisk, med unntak av tilsetning av salt.
Fra anlegget kan også konsentrater av AnoDes tappes og brukes til desinfeksjon i en rekke ulike områder. AnoDes inneholder ingen skadelige kjemikalier og er ufarlig for mennesker og natur.

Forebyggende beskyttelse og langtidseffekt

Anolytechs forebyggende desinfeksjonssystem skiller seg fra tradisjonelle metoder hvor desinfisering kun gjøres når det har oppstått problemer og vannrør og andre deler av vannsystemet må spyles rent eller skiftes. Inngrepene fjerner symptomene foreløpig, men løser ikke det grunnleggende problemet at bakterier stadig kan introduseres og spres i vann og rør.
Med Anolytechs metode er problemet helt eliminert fordi små mengder av de bakteriedrepende AnoDes hele tiden er tilstede i vannrørene. Tilstedeværelsen av AnoDes fungerer også som en sikker barriere dersom det innkommende vannet forringes midlertidig. AnoDes gir da forebyggende beskyttelse slik at bakterievekst ikke kan skje.

Desinfeksjon av drikkevann

Anolytechs system overholder Livsmedelsverkets forskrifter (SLVFS 2001:30) om drikkevann. Ettersom systemet kobles til vannsystemet ditt, sikrer det at det innkommende vannet er bakteriefritt, og den kontinuerlige doseringen av AnoDes sikrer deretter at vannet forblir bakteriefritt under ferden gjennom vannsystemet, inkludert sprøytedyser, slanger og død- slutter. Samtidig hindrer AnoDes den nye veksten av kino.

Transportbånd

Systemet gjør det mulig å effektivt redusere bakterietrykket som transportbånd og annet utstyr ofte utsettes for, og desinfeksjonen kan gjennomføres under pågående produksjon.

Hydroponisk dyrking

Ved hydroponisk dyrking av mat er naturligvis kravene til bakteriefritt vann svært høye. Anolytechs miljøvennlige system forhindrer bakterieangrep og biofilmvekst slik at både dyrkere og forbrukere kan føle seg trygge. AnoDes i vannet har også vist seg å forlenge holdbarheten til det som dyrkes.

Vannbaserte produkterr

Produkter som vannbasert maling kan bruke AnoDes bakteriedrepende effekt for å unngå muggdannelse i det ferdige produktet.

Produksjon av is

Ved produksjon av is elimineres risikoen for bakterieangrep og biofilmvekst fordi AnoDes forblir aktiv selv etter frysing. Når isen smelter tilfører smeltevannet dermed ingen bakterier til miljøet.

Garderober og dusjer

Legionellabakterier kan ta tak i dusjer og kraner i garderobene og forårsake legionærsykdom, en alvorlig form for lungebetennelse. Bakteriene spres til lungene via vanntåke når vannstråler brytes i dusjdyser og luftblandere på vannkraner. Ved kontinuerlig å tilsette AnoDes i vannet hindres legionellabakterier i å ta tak og spre seg, samtidig som dusjdyser ikke trenger å skiftes så ofte.

Resirkulering

Ved rensing og resirkulering av gråvann og avløpsvann utfyller Anolytechs system andre rensesystemer og gjør vannet bakteriefritt. Å rense og resirkulere avløpsvann fra industrier i økt grad er et viktig skritt for å nå FNs globale mål.

Rengjør på plass (CIP)

CIP-rengjøring er tradisjonelt en renseprosess som krever mye vann, kjemikalier og energi. I mange hygienekritiske produksjoner som mat- og farmasøytisk industri er det også nødvendig å desinfisere produksjonssystemet etter CIP-rengjøring, noe som krever ekstra vannbruk og kjemikalier. Med Anolytechs miljøvennlige desinfeksjonssystem trengs ingen skadelige kjemikalier i desinfeksjonstrinnet. Samtidig kan store mengder vann og energi spares.

Emballasjemateriale, returbrett og beholdere

AnoDes kan brukes til å desinfisere for eksempel emballasjematerialer, returbrett og beholdere før, under og etter produksjon. På denne måten sikres det at ingen bakterier henger igjen under produksjonstrinnene og risikerer å overføres til produktet, påfølgende avdelinger, produsenter eller sluttmottakere lenger ned i kjeden.

Annen desinfeksjon av overflater og gjenstander

Med AnoDes kan du desinfisere hele rom, vegger, arbeidsflater, verktøy og andre løse gjenstander. Desinfeksjon med AnoDes kan gjøres på flere måter, for eksempel gjennom dyser, sprøytepåføringer, håndsprøyter eller en tåkemaskin som sprer tørr tåke for effektiv desinfeksjon av alle overflater i rommet samtidig. Anolytech tilbyr en tåkemaskin som er godkjent i henhold til standard EN-17272 for mekanisk automatisert luftbåren romdesinfeksjon. AnoDes kan også slippes ned på sprayflasker for enkel og rask desinfisering av mindre overflater og gjenstander.

Hånddesinfeksjon

Siden AnoDes produseres på stedet hos deg, kan du lage din egen hånddesinfeksjon ved å helle AnoDes på pumpeflasker. Den ferdige løsningen er godkjent som hygienisk hånddesinfeksjon i henhold til EN1500. AnoDes er veldig skånsom og tørker ikke ut huden slik alkoholbasert hånddesinfeksjon gjør.

  • Det kan være 700 - 800 ulike typer bakterier i drikkevannet i et stabilt miljø. Ofte måler vanlige vannprøver bare noen få av disse. Anolytechs AnoDes dreper alle typer bakterier effektivt.
  • Den bakteriedrepende effekten av konsentrert AnoDes er 200 ganger høyere enn klor.
  • AnoDes angriper blant annet proteiner i cellemembranene til bakterier og andre skadelige mikroorganismer slik at cellen sprekker og dør.
  • Periodisk desinfeksjon kan være både kostbart og vanskelig å gjennomføre ettersom dyrene må flyttes. Med AnoDes foregår desinfeksjonen kontinuerlig med dyrene på plass.
  • Når AnoDes konsumeres, går den tilbake til bestanddelene: 99,5 % vann og 0,5 % biologisk nedbrytbare stoffer. Dette gjør AnoDes helt risikofri for både dyr og natur. Bakterier som er multiresistente mot antibiotika er ikke et problem da AnoDes dreper dem like effektivt som andre bakterier.

«Det er egentlig ingen grenser for hvor mange bransjer som kan dra nytte av vår miljøvennlige desinfeksjonsløsning. Fra hydroponics til storskala industrielle prosesser, alle vinner på å bruke færre kjemikalier og kaste bort mindre vann."

Bidrar til følgende FNs globale bærekraftsmål

Sandra Lindström, CEO of Anolytech